Rejestracja i logowanie

KWW Pokolenia Samorządowe

Wydarzenia 12-10-2018 Autor: AleksandraCibor
0

Wybory Samorządowe Do Powiatu w Kutnie 2018

 

Program Działania Komitetu Wyborczego Wyborców Pokolenia Samorządowe

 

 

  1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Kutnowskiego, między innymi poprzez skuteczne działania naprawcze w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym.

 

Mając na myśli bezpieczeństwo zdrowotne, w powiecie kutnowskim w szczególności chcemy skupić nasze działania na funkcjonowaniu szpitala. Jesteśmy w pełni świadomi, że w obecnej sytuacji finansowej, oraz specyfice i wymogach funkcjonowania opieki zdrowotnej – nie można obiecywać ekspresowego uzdrowienia tej instytucji – taka obietnica byłaby nieuczciwa. Naszym celem jest odbudowa zaufania pacjentów to tej instytucji, oraz poprawa jej sytuacji finansowej. Realne działania naprawcze szpitala to proces trudny i konieczny. NAJWYŻSZY CZAS GO ZACZĄĆ !!!. Niestety ustępujące władze powiatu przez ostatnie cztery lata nie wykorzystały istniejącej szansy wyprowadzenia szpitala z kłopotów finansowych.

Wiele błędnych i nieodpowiedzialnych decyzji zostało podjętych przez zarząd szpitala i zarząd powiatu pod kierownictwem starosty Krzysztofa Debicha. Między innymi zostały zerwane bardzo zaawansowane rozmowy z wiarygodnym strategicznym inwestorem jakim mogła być spółka giełdowa PZU, w której decydujący głos ma Skarb Państwa. PZU SA wstępnie deklarowało zainwestowanie w kutnowski szpital kwoty do 50 mln. zł. Kolejną nieodpowiedzialną i szkodliwą decyzją władz powiatu i szpitala była likwidacja bardzo potrzebnego oddziału wewnętrznego III. Dobrowolna rezygnacja z dużego kontraktu (ok. 3 mln.zł) z NFZ na ten oddział była decyzją zupełnie niezrozumiałą z punku widzenia potrzeb pacjentów i szpitala. Cały szereg nieprawidłowości związanych z działalnością szpitala wykazało wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Potrzebne są zmiany i dlatego stopniową poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego chcemy realizować poprzez odpowiedzialną politykę finansową, podnoszenie jakości udzielanych świadczeń oraz budowanie długotrwałych relacji z personelem medycznym, który cieszy się zaufaniem pacjentów.

Bezpieczeństwo zdrowotne to nie tylko szpital, ale także akcje profilaktyczne, nadzór sanitarny oraz weterynaryjny – chcemy wspierać te instytucje w jak najlepszym i sprawnym działaniu. Bezpieczeństwo zdrowotne to także środowisko, które nas otacza. Naszym celem będzie dbanie o to, aby zakłady pracy mądrze i legalnie gospodarowały swoimi odpadami, aby unikać nieprzyjemnych zapachów, czy skażania gruntu i rzek substancjami niebezpiecznymi.

 

  1. Zdecydowane podniesienie jakości stanu dróg powiatowych i współpraca z gminami w zakresie modernizacji dróg gminnych.

Jesteśmy realistami – zdajemy sobie sprawę, że realizacja tego punktu zależy od posiadanych środków finansowych, chcemy te środki pozyskiwać nie tylko z kieszeni podatnika, ale głównie z dotacji unijnych. Jakość drogi to nie tylko nowa nawierzchnia, ale także utrzymanie w określonym stanie. Niestety niewykoszone pobocza latem, lub śliskie nawierzchnie zimą, lub niewycięte krzaki i gałęzie drzew, na drogach powiatowych były i są częstym widokiem. Naszym celem będzie zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg, tak aby były one bezpieczne.

 

  1. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego, w tym zawodowego oraz rozwój placówek kulturalnych.

Szkolnictwo średnie jest niezwykle ważne, to jego jakość i kierunki zdecydują czy nasze dzieci zdobędą dobrą, normalną pracę lub dostana się na wymarzone studia. W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach średnich spotkają się dwie grupy uczniów. Będą to absolwenci likwidowanych gimnazjów i zreformowanych szkół podstawowych. Chcemy zadbać o to, by kutnowskie szkoły średnie były odpowiednio przygotowane do zabezpieczenia wysokiego poziomu nauki w nowych zmienionych warunkach. Naszym celem będzie stale monitowanie jakości i kierunków nauczania, oraz analiza potrzeb rynku pracy i dostosowywanie kierunków nauczania do potrzeb pracodawców. Nie chcemy, aby nasze dzieci musiały wyjeżdżać do pracy za granicę, aby były zmuszone pracować w innych zawodach niż chciały, aby prawdziwego zawodu uczyły się dopiero w pracy, a nie w szkole. Wszyscy chcemy aby nasze dzieci miały stabilne normalne zatrudnienie, za normalne wynagrodzenie. Droga do tego celu rozpoczyna się w szkole. Równie ważny jest rozwój kultury, kultura to nasza tożsamość, niekiedy pasje i rozwój osobisty – nie zapomnimy o tej sferze.

 

  1. Wzrost jakości opieki nad dziećmi, ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.

Powiat to instytucja prowadząca i nadzorująca działalność domów pomocy społecznej, domów dziecka, dysponująca środkami PFRON , mająca pieczę nad rodzinami zastępczymi. Zarówno dzieci, osoby starsze jak i niepełnosprawne wymagają szczególnej wrażliwości i zapewnienia opieki i wsparcia na właściwym poziomie. Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości tej opieki.

 

  1. Poprawa jakości funkcjonowania administracji powiatowej i bezwzględne stosowanie zasady służebności Urzędu i jednostek podległych wobec Obywateli.

Dobry urzędnik to specjalista w swojej dziedzinie i jednocześnie osoba, która lubi swoją pracę. Tylko taka osoba może szybko, kompetentnie i fachowo załatwić powierzoną jej sprawę, lub ze zrozumieniem i spokojem wyjaśnić mieszkańcowi jego sytuacje prawną, jego prawa i obowiązki. Aby to osiągnąć, konkursy na stanowiska urzędnicze muszą być oparte na jasnych i przejrzystych zasadach, a głównym kryterium decydującym o zatrudnieniu muszą być kwalifikacje. Dziś wielu mieszkańców przejawia wątpliwości wobec prowadzonej polityki zatrudnienia, chcemy to zmienić. Dobry urzędnik to fachowiec na równi z fachowcami w innych zawodach, dlatego powinien mieć zapewnione adekwatne wynagrodzenie i stabilność pracy, ale jednocześnie powinien podlegać uczciwej ocenie i nadzorowi. Najwyższy czas aby w naszym powiecie o zatrudnieniu awansach i wynagrodzeniu decydowały kompetencje i wrażliwość na sprawy petenta, a nie polityka.

TYCH ZASAD ZAMIERZAMY PRZESTRZEGAĆ


 

Więcej o KWW Pokolenia Samorządowe znajdziecie Państwo na naszym Faceboooku https://www.facebook.com/Pokolenia-Samorz%C4%85dowe-1391853747617751/

 

Materiał wyborczy KWW Pokolenia Samorządowe

 

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także