Rejestracja i logowanie

„Nie bądź obojętny!” - Akcja Zima trwa

Wydarzenia 04-12-2018 Autor: ez.
0

Pracownicy MOPS-u w asyście Straży Miejskiej regularnie w godzinach wieczornych prowadzą monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem lub zamarznięciem. Przypominamy, że wciąż podejmowane są działania w ramach Akcji Zima 2018/2019.

Osoby potrzebujące wsparcia motywowane są do nawiązania współpracy z tutejszym ośrodkiem, gdzie mogą skorzystać z pomocy w postaci:

 • gorącego posiłku wydawanego w Centrum Seniora,
 • schronienia w Noclegowni i Ogrzewalni,
 • możliwości podjęcia terapii uzależnień w ośrodkach wsparcia,
 • pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,
 • uzyskania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, 
 • specjalistycznego wsparcia w poprawie relacji rodzinnych,
 • otrzymania ciepłej odzieży wraz z obuwiem;
 • pracy socjalnej.

Akcja Zima nie jest skierowana wyłącznie do osób bezdomnych. Jej adresatami są również osoby starsze, niepełnosprawne, samotne oraz potrzebujące wsparcia w zapewnieniu opału, żywności i ciepłej odzieży. Osobom tym oferowana jest pomoc zarówno rzeczowa, jak i finansowa - w formie zasiłków celowych na wskazaną przez nie niezbędną potrzebę.
 

- Serdecznie  dziękujemy mieszkańcom Kutna i wszystkim partnerom Akcji Zima za dotychczasową współpracę. Nadal prosimy o przekazywanie informacji o osobach zagrożonych zamarznięciem lub wychłodzeniem - apelują pracownicy MOPS-u.                                                                 

Numery kontaktowe:                                                                             

 • Noclegownia: 24 253-43-90;
 • Ogrzewalnia: 693 887 629;
 • Straż Miejska - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64;
 • Komenda Powiatowa Policji: - 997 lub 24 253-21-00;
 • Państwowa Straż Pożarna: 998;
 • Pogotowie Ratunkowe: 999;
 • Numer alarmowy: 112.
komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także