Rejestracja i logowanie

Nowa komisja bez opozycji w składzie. Radni pytają, prezydent wyjaśnia

Wydarzenia 14-06-2019 Autor: ez.
14
Nowa komisja bez opozycji w składzie. Radni pytają, prezydent wyjaśnia

Na początku maja Prezydent Miasta Kutno powołał nową komisję, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Niedługo po ogłoszeniu jej składu radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli do włodarza interpelację, w której proszą o zobrazowanie funkcjonowania owej komisji. Spytali również, dlaczego nikt z opozycji nie został jej członkiem.

O powołaniu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pisaliśmy TUTAJ  W TYM MIEJSCU z kolei opisaliśmy wniosek radnych Michała Łuckiego i Roberta Stępniewskiego, którzy pisali w nim:

- Radni Prawa i Sprawiedliwości wyrażają zdziwienie, że nie zaproszono żadnego radnego opozycyjnego do pracy w Komisji MKRPA (komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych -red.). Tym bardziej, że zwyczajowo dotychczas nasze kandydatury w rozmaitych komisjach spotykały się z aprobatą. Również poruszaliśmy ten temat na komisjach. Niestety nasz klub nie ma tam żadnego przedstawiciela, mimo że rozmawialiśmy również o tym z Prezydentem, żeby wziął naszego kandydata pod uwagę przy wybieraniu członków komisji. Nie poddajemy w wątpliwość kwalifikacji radnych w tym zakresie i z tego, co wiemy, to UM wysyła na takie specjalistyczne szkolenia.

Ponadto samorządowcy związani z PiS-em poprosili także o przedstawienie danych obrazujących działania komisji. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił radnym wiceprezydent Zbigniew Wdowiak. Na początku poinformował, czym zajmuje się MKRPA.

- Do zadań należy inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym opiniowanie projektu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wspomaganie w zakresie działalności służącej rozwiązaniu takich problemów prowadzonej przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne; prowadzenie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu - przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu przypadków nadużywania alkoholu, rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłego w celu wydania opinii i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wśród zadań komisji znalazło się także opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Miasta Kutno a także prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - czytamy.

Jak ta teoria przekłada się na praktykę? Przedstawiają to dane statystyczne, na podstawie których dowiadujemy się, że zgłoszeń przyjętych do komisji w ubiegłym roku było 145, a wywiadów środowiskowych przeprowadzono 112. Rozmów z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin członkowie komisji odbyli 382. W 2018 roku skierowano 85 wniosków do Sądu Rejonowego, a kontroli przeprowadzonych zostało 10. Członkowie wydawali opinie dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w liczbie 78, zaś postanowień dotyczących zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowych trunków wydano 190. W ramach działań Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znalazły się badania psychologiczne i psychiatryczne - przeprowadzono ich po 67.

Wszystkie te działania wiążą się z kosztami, a te wyniosły w roku poprzednim niemal 200 tys. złotych. Na tę kwotę złożyły się wynagrodzenia członków komisji - 167 878,08 zł, wynagrodzenia za badania - 22 110 zł, wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych - 6 324 zł, opłaty sądowe - 3 120 zł. Członkowie Komisji w roku 2018 uczestniczyli w 3 szkoleniach w zakresie Miejskich Programów Profilaktyki Uzależnień.

Jeżeli zaś chodzi o skład i sposób doboru członków, o przedstawienie informacji na ten temat wnioskowali radni Łucki i Stępniewski, dowiadujemy się, że w skład takiej komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- O powołanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożono 4 nowe wnioski. Trzy z nich zawierały informację, iż osoba składająca wniosek posiada takie przeszkolenie. Jak informują władze miasta, wszystkie osoby wchodzące w skład powołanej w tym roku komisji spełniają wymagane kryteria - wyjaśnia dalej Zbigniew Wdowiak.

Jak dodaje wiceprezydent, do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołane mogą być osoby fizyczne, niezależnie od pełnionych funkcji, wykształcenia, zawodu ale spełniające warunek wynikający z art. 4 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (osoby wchodzące w skład komisji muszą być przeszkolone - red.).

komentarze (14)
Dodaj komentarz

PiSowcy nie lepsi, dopaść do kasy!!!!!!!!!!!!!!

No tak - ponad tysiąc na łebka miesięcznie za zasiadanie w komisji... PiS-owcy mogli się poczuć niekomfortowo - zwycięskie ugrupowanie polityczne a owoce zjada ktoś inny. A żeby nie było - otóż przywołana przez "red" ustawa nie nakłada żadnych wymagań co do kształtu i zakresu owego, obowiązkowego szkolenia... Czyli zasiadać w komisji mogą osoby które ukończyły dowolne szkolenie - np. kurs kroju i szycia. Owszem, PARPA wydała onegdaj założenia programowe w tej kwestii - tzn. metodyki i zasad organizacji szkoleń, ale wynika z nich tyle, że może je organizować i prowadzić nawet sprzątaczka (jest zalecenie, nie ma wymogu co do wykształcenia prowadzącego) a warunkiem wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest obecność na zajęciach. Czyli - zarówno wymóg odbycia szkolenia jak i samo szkolenie to czysta fikcja. Ale ta fikcja niesie pewien sens - pozwala powoływać znajomych króliczka.

I tak radni PiS-u dużo dostali . Vice Rady Miasta , przewodniczący komisji stałej RM , dwóch vice komisji stałych … wszystko płatne . I czy są tacy poszkodowani ? Co w powiecie PiS dał opozycji !?

ja wam wytlumacze dlaczego was nie zaproszno, te sprawy tylko znaja czynni alkochlicy a wy nimi nie jestescie ,jak byscie pili nie bylo by problemu

To prezent dla tych wszystkich debili, których filozofia życiowa zamyka się w twierdzeniu: "Dlaczego mniejszość ma decydować o większości?". Jeśli wśród tych debili jest akurat ktoś z elektoratu PiS, to bardzo mi przykro - life is brutal. Ale nie martwcie się, kiedyś ta sytuacja może się odwrócić i wtedy to druga strona będzie płakać. Nie zmieni się tylko zasada debili: "Dlaczego mniejszość ma decydować o większości?"

Tak naprawdę ta komisja jest całkowicie zbędna, jest profesjonalne poradnictwo i leczenie. Opamiętajcie się radni bo wyjdziecie na drogę pasożytów dojących kasę tak samo jak obecni członkowie komisji. Podziękujcie że to Was nie ma!!!!!!!!! Natomiast uważnie przyglądajcie się na co idą pieniądze, kieruje tym stary wyjadacz i wpuszcza od lat w .................!!!!!

Zgadza się, ta komisja jest zdecydowanie i jak najbardziej zbędna i bezproduktywna. Na wezwania przychodzą od wielu lat cyklicznie te same osoby, co świadczy o braku sensowności tzw. działania komisji (skoro pojawiają się ci sami, to co im daje ta komisja). Poza tym w komisji znajdują sie osoby na tzw. sztukę - bez przygotowania merytorycznego (papierek można dostać na byle pseudokursie, wystarczy zapłacić i certyfikat gotowy) oraz z nadania np. notabli miejskich czy tzw. rajców - wystarczy skojarzyć koligacje rodzinne jak a i z osobistymi doświadczeniami alkoholowymi też się znajdą. Zlikwidowanie tego sztucznego i bezproduktywnego tworu (przecież nie brak instytucji przygotowanych do tego merytorycznie np. MOPS, PCPR, czy Centrum Interwencji Kryzysowej a myśle, że jeden doświadczony terapeuta uzależnieniowy czy psycholog byłby pożyteczniejszy a i tańszy.

Nie wiem skąd to zdziwienie. Czy rolnik jak dostawia nowe koryto to jest ono dla świń sąsiada. Otóż nie , jest dla swoich. Prezio jest dobrym gospodarzem hehehe.

Ta komisja nie rozwiązuje żadnych problemów !spotykają się i co z tego wynika? Ilu osobom rozwiązali problem? Spotyka się towarzystwo wzajemnej adoracji i biorą kasę za posiedzenie do następnego posiedzenia! I znów to samo! Procedura trwa latami!!!!!i nic z tego nie wynika! Wiem to z autopsji!

Wyjaśniający pływak z Łęczycy do odbytu!

Kpina totalna rządzących ludzie wszystko widza i wiedza...

Widzisz... takie miejsce opozycji... Zobacz jak Zjednoczona Partia Rządząca w sejmie traktuje opozycję... dają przykład na cały kraj...

Ale opozycja o której mówisz jest najgłupsza w całej historii po 1989 roku i zasługuje na takie traktowanie więc i porównanie z d..y

Jak było odwrotnie to było ok. Barani łbie masz mentalność Kalego.

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także