Rejestracja i logowanie

Rusza nowa akcja URE

Wydarzenia 25-02-2016 Autor: aleksandraw
18

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuję, że Urząd Regulacji Energetyki, w związku z nasileniem się w ostatnim czasie skarg dot. problemów z zawieraniem i realizacją umów o sprzedaż energii elektrycznej i gazu, wszczął akcją skierowaną do konsumentów mającą na celu ustalenie skali oraz obszarów występowania problemów zgłaszanych przez Odbiorców w tym zakresie.

W tym celu na stronie URE zamieszczone zostały informacje dotyczące tych problemów oraz formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu. Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem przedmiotowego formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji, ich charakter będzie jedynie poznawczy i podlegający analizie zjawiska.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem poruszają najczęściej następujące kwestie:

• brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,

• podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu,

• przymus zawarcia umowy (oddziaływanie psychologiczne i perswazyjne),

• brak przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców (w tym brak udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą),

• opóźnienia związane z regularnym wystawianiem czy wysyłaniem faktur.

Informacje i formularz zgłoszeniowy zamieszone zostały na stronie http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html.

Konsumenci, którzy narażeni zostali na ww. problemy związane z zawarciem lub realizacją umów o sprzedaż energii elektrycznej lub gazu proszeni są o zgłaszanie uwag i zastrzeżeń na ww. stronie internetowej.

Przeprowadzona w wyniku monitoringu URE analiza problemów zgłoszonych przez Odbiorców stanie się podstawą do ewentualnego podjęcia dalszych działań, w ramach przysługujących Prezesowi URE kompetencji.

Informujemy jednocześnie, iż w sprawach indywidualnych problemów konsumentów w zakresie zawierania i realizacji umów o sprzedaż energii elektrycznej lub gazu interwencje w tym zakresie podejmuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

komentarze (18)
Dodaj komentarz

****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-tulsa-vs-oklahoma-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223547 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-austin-peay-vs-cincinnati-game-live-stream-19-sep-2020/150223548 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223556 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223567 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223571 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223572 ****s://archinect.com/schools/event/150223545/free-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/150223573 ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-tulsa-vs-oklahoma-state-game-live-stream-19-sep-2020/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-austin-peay-vs-cincinnati-game-live-stream-19-sep-2020/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020-2/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020-3/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020-4/ ****s://nie linkujemy.mynorthbaynow.com/advert/tv-louisiana-vs-georgia-state-game-live-stream-19-sep-2020-5/

****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Play-Flim-streaming-vf-2020-en-Fr-1380713 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-La-Fille-au-bracelet-streaming-vf-2020-en-1380715 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-t-85-streaming-vf-2020-en-Fr-1380718 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Effacer-l-historique-streaming-vf-2020-en-1380719 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-La-Derni-re-Vie-de-Simon-streaming-vf-2020-1380720 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Tout-simplement-noir-streaming-vf-2020-en-1380721 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Mignonnes-streaming-vf-2020-en-Fr-1380722 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Balle-perdue-streaming-vf-2020-en-Fr-1380723 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Felicit-streaming-vf-2020-en-Fr-1380724 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/skiriregek/commission/REGARDER-Complet-VF-Les-Traducteurs-streaming-vf-2020-en-Fr-1380726 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-La-Bonne-pouse-streaming-vf-2020-en-Fr-1380727 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Petit-Pays-streaming-vf-2020-en-Fr-1380729 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Un-divan-Tunis-streaming-vf-2020-en-Fr-1380740 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Adolescentes-streaming-vf-2020-en-Fr-1380741 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Police-streaming-vf-2020-en-Fr-1380742 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Terrible-Jungle-streaming-vf-2020-en-Fr-1380745 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Une-Sir-ne-Paris-streaming-vf-2020-en-Fr-1380746 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-JeSuisL-streaming-vf-2020-en-Fr-1380747 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Adoration-streaming-vf-2020-en-Fr-1380748 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Selfie-streaming-vf-2020-en-Fr-1380751 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Un-vrai-bonhomme-streaming-vf-2020-en-Fr-1380752 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Les-V-tos-streaming-vf-2020-en-Fr-1380753 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-La-Cravate-streaming-vf-2020-en-Fr-1380754 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Jumbo-streaming-vf-2020-en-Fr-1380755 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-La-Nuit-venue-streaming-vf-2020-en-Fr-1380756 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/sikubgek/commission/REGARDER-Complet-VF-Cuban-Network-streaming-vf-2020-en-Fr-1380757

****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Ip-Man-4-Le-dernier-combat-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTIO-1380330 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-La-Reine-des-neiges-2-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Co-1380331 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Birds-of-Prey-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-1380332 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Pinocchio-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380334 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Countdown-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380335 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Star-Wars-L-Ascension-de-Skywalker-StrEaMinG-VF-2020-FIL-1380336 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Jumanji-Next-Level-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Com-1380338 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Papicha-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380349 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Cinquante-nuances-plus-claires-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACT-1380380 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Queens-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380382 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/gekgoksde/commission/regarder-Bad-Boys-For-Life-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Comple-1380383 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Alita-Battle-Angel-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Comp-1380387 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Retour-Zombieland-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Comp-1380389 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-1917-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380390 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Les-Enfants-du-temps-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Com-1380391 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Ducobu-3-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380392 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Des-Hommes-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380394 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Forte-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380395 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-Mourir-peut-attendre-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Com-1380396 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-J-accuse-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380398 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-The-Gentlemen-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-1380399 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/kramgekz/commission/regarder-De-Gaulle-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380400 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-En-avant-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380405 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Titanic-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380407 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Avengers-Infinity-War-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-1380410 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-After-Chapitre-1-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-1380413 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Une-fille-facile-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-1380414 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Comme-des-b-tes-2-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Comple-1380415 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Men-in-Black-International-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTIO-1380416 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Child-s-Play-La-poup-e-du-mal-StrEaMinG-VF-2020-FILM-AC-1380417 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/grotgeks/commission/regarder-Dragons-3-Le-monde-cach-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-1380419 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Le-Roi-Lion-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-H-1380461 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Aladdin-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380473 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Toy-Story-4-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-H-1380475 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Captain-Marvel-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-e-1380476 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Annabelle-Comes-Home-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Com-1380477 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Aquaman-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-Complet-et-HD-1380478 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Stephen-King-s-Doctor-Sleep-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-1380479 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Godzilla-II-Roi-des-monstres-StrEaMinG-VF-2020-FILM-AC-1380480 ****s://nie linkujemy.deviantart.com/jerbetgokz/commission/regarder-Dragon-Ball-Super-Broly-StrEaMinG-VF-2020-FILM-ACTION-en-1380481

****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-tulsa-vs-oklahoma-state-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-austin-peay-vs-cincinnati-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-louisiana-vs-georgia-state-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-syracuse-vs-pittsburgh-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-liberty-vs-western-kentucky-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-navy-vs-tulane-game-live-free-ncaa-week-2-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-boston-vs-college-duke-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-south-florida-vs-notre-dame-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-ucf-vs-georgia-tech-game-live-free-ncaa-week-2-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-appalachian-state-vs-marshall-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-stephen-f-austin-vs-utsa-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-troy-vs-middle-tennessee-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-the-citadel-vs-clemson-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-smu-vs-north-texas-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-miami-vs-louisville-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-louisiana-tech-vs-southern-mississippi-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-texas-state-vs-ul-monroe-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/topic/2020-wake-forest-vs-nc-state-game-live-free-ncaa-week-2/ ****s://nie linkujemy.govloop.com/forums/forum/acquisition-contracting-procurement/

asdfghjklp

fghj 888888888888888

artistique@weekom.fr

asdasdas as dasd as da sd asd

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także