Rejestracja i logowanie

Są dotacje, ale nikt nie chce prowadzić jadłodzielni

Wydarzenia 17-05-2019 Autor: ez.
0
Są dotacje, ale nikt nie chce prowadzić jadłodzielni

Dotacje, które miały zostać przyznane podmiotom na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, opiewają na kwotę prawie miliona złotych. W ramach tego drugiego zadania prowadzona miała być jadłodzielnia, jednak nikt nie chciał się tego podjąć.

Prezydent Miasta Kutno rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Na pierwsze zadanie przyznana została łączna kwota w wysokości 93 200 zł. Obejmuje ono organizację i prowadzenie w okresie wakacji półkolonii (min. 6 godz.) wraz z wyżywieniem (min. 2 posiłki) o charakterze:

  • sportowo-rekreacyjnym dla min. 330 dzieci - 2 turnusy po 5 dni z udziałem około 165 dzieci. Tym zajmie się Oratorium Błogosławionego Michała Rua, które otrzymało dotację w wysokości 39 600 zł.
  • wypoczynkowo-edukacyjnym dla min. 74 dzieci - 2 turnusy po 5 dni z udziałem ok. 37 dzieci. To z kolei zorganizuje Kutnowskie Stowarzyszenie „Nie jesteś sam”, a kwotą, jaką otrzymało to 14 tys. zł.
  • profilaktyczno-turystycznym dla min. 330 dzieci - 2 turnusy po 5 dni z udziałem ok. 165 dzieci. Za to odpowiedzialna będzie Salezjańska Organizacja Sportowa SL Salos Róża Kutno z kwotą dotacji 39 600 zł.

Drugie zadanie obejmowało prowadzenie jadłodzielni. Kwota dotacji na ten cel wynosi 5 400 zł, jednak na realizację tego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także