Rejestracja i logowanie

Startuje kolejna "Akcja Zima"

Wydarzenia 10-10-2017 Autor: ez Foto: archiwum
0
Startuje kolejna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2017 – 2018" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych  bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.

Akcja rozpoczyna się od 02.10.2017 r i ma trwać do 30.04.2018 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb. Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

Lata  ubiegłe pokazały nam jak mieszkańcy naszego miasta uwrażliwieni są na problem bezdomności i dzięki dobroczynności w formie dostarczanej odzieży oraz informowaniu odpowiednie instytucje o osobach bezdomnych mogliśmy udzielić pomocy wielu z nich. Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Podobnie jak w ubiegłym roku naszą zimową akcję informacyjną promujemy rozpowszechniając plakaty i ulotki. Kolportaż będzie odbywał się w miejscach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, transportach komunikacji miejskich, placówkach opieki zdrowotnej, szkołach oraz stowarzyszeniach. Wzorem lat ubiegłych pracownicy socjalni wyjeżdżać będą w środowiska zagrożone, celem dostarczania ciepłych napojów i posiłków oraz zachęcać do uzyskania wsparcia w formie schronienia.

Pracownicy MOPS-u zapewniają, ze osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:
schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11, gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności; pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

Domu Noclegowego – 24 253-43-90
Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00
Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
Państwowej Straży Pożarnej - 998

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także