Rejestracja i logowanie

Tydzień Mediacji w kutnowskiej komendzie

Wydarzenia 12-10-2017 Autor: ez/KPP Kutno
0
Tydzień Mediacji w kutnowskiej komendzie

Przykładem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się już siódma edycja działań na rzecz promocji mediacji w myśl obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji. Organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi różne środowiska.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 19 października. Z kolei Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 16-20 października 2017 roku. Tak jak w latach ubiegłych, do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję.

Propagowanie mediacji jako idea pozasądowego rozwiązywania sporów. To cel wspomnianych obchodów, realizowany poprzez włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Czym jest mediacja?

To inaczej próba dobrowolnego rozwiązania sporu, powstałego na tle popełnionego przestępstwa czy wykroczenia. Dążenie do porozumienia na drodze ugodowych negocjacji pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym/oskarżonym przy aktywnym udziale bezstronnego mediatora.

Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają stron postępowania, bowiem w całości pokrywa je Skarb Państwa. Jeśli natomiast strony same zgłosiły się do mediatora (bez skierowania sądu, prokuratora lub policji), to one pokrywają wszelkie koszty .

Korzyści jakie daje postępowanie mediacyjne:

  • wpływ na rozwiązanie konfliktu na zaproponowanych przez siebie warunkach;
  • szansa na szybsze uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin lub naprawienia szkody;
  • uniknięcie wtórnej wiktymizacji, która może być spowodowana dodatkowym stresem i traumą towarzyszącą ofiarom podczas kolejnych czynności podejmowanych w trakcie postępowania sądowego;
  • możliwość wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego;
  • gwarancja wypełnienia zobowiązań przyjętych przez sprawcę, dzięki nadaniu ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym klauzuli natychmiastowej wykonalności, identycznej jak w przypadku orzeczeń podlegających wykonaniu w drodze egzekucji.


Wychodząc naprzeciw zaproszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendanta Głównego Policji, policjanci z województwa łódzkiego będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego w ramach wspólnych dyżurów z przedstawicielami sądów, prokuratur i mediatorów, jak również podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia Mediacji w siedzibach Komend Powiatowych/Miejskich Policji naszego województwa.

Dyżury w KPP Kutno pełnione będą w dniach 16-20 paździenrika br. w godzinach 07.30-15.30 przez wyznaczonych funkcjonariuszy policji:

PONIEDZIAŁEK pod numerem tel -24 253-22-24
WTOREK pod numerem tel - 24 253-22-10
ŚRODA pod numerem tel - 24 253-22-24
CZWARTEK pod numerem tel - 24 253-22-24
PIĄTEK pod numerem tel - 24 253-22-24

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także