Rejestracja i logowanie

Wnioski o stypendium rozpatrzone!

Wydarzenia 25-02-2005 Autor: Konto usunięte
0

kutnoKomisja ds. pomocy materialnej oceniła wnioski o przyznanie stypendium unijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich. W skład komisji weszli pracownicy starostwa i przedstawiciele szkół. Spośród 519 wniosków komisja zakwalifikowała 423, które spełniały wszystkie kryteria.

"Na liście znaleĽli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oraz Liceum Katolickiego i ZDZ –ów płockich i warszawskich. Ostatecznego zatwierdzenia listy stypendystów dokona zarząd powiatu na najbliższym posiedzeniu. Komisja zawnioskowała o przyznanie stypendiów w wysokości 176,50 zł miesięcznie dla każdego stypendysty na okres 8 miesięcy licząc od dnia 9 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. Stypendium ma formę refundacji kosztów poniesionych na wydatki związane z nauką." - informuje Mariola Baranowska, rzecznik prasowy starostwa

Przypomnijmy, że o stypendia ubiegać się mogli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych, bądĽ dotowanych przez powiat kutnowski, z rodzin, w których dochód miesięczny za 2003 r. nie przekraczał 350 zł na członka rodziny, mający stałe zameldowanie na obszarze wiejskim oraz nie pobierający innego stypendium o charakterze socjalnym. Program stypendialny ,"Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" współfinansowany jest przez budżet państwa i Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także