Rejestracja i logowanie

Zarząd podzielony - nie zawieszono konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 1

Wydarzenia 19-05-2017 Autor: ag
9
Zarząd podzielony - nie zawieszono konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 1

Podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu Powiatu nie przyjęto projektu uchwały w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. W szkole natomiast trwa kontrola wewnętrzna, która sprawdzi przydzielanie, rozliczanie i wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadliczbowe od początku roku szkolnego 2013/2014. 

Poniżej pełna treść oświadczenia Starosty wydanego w związku z zawiadomieniem złożonym przez posła Tomasza Rzymkowskiego do Prokuratury Rejonowej w Kutnie.

OŚWIADCZENIE STAROSTY KUTNOWSKIEGO 

W związku z zawiadomieniem posła Tomasza Rzymowskiego do Prokuratury Rejonowej w Kutnie i wnioskiem o zawieszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie oświadczam, że w dniu 17 maja 2017 roku wystosowałem do głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie przydzielania, rozliczania i wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadliczbowe w okresie 01.09.2013 r. do 30.04.2017 r. w w/w placówce. Kontrola rozpoczęła się w dniu 17.05.2017 roku i trwać będzie do 27.05.2017 roku, po opracowaniu wyników kontroli opinia publiczna zostanie poinformowana o dalszych krokach jakie zostaną podjęte w w/w sprawie.

Jednocześnie biorąc pod uwagę wniosek posła Tomasza Rzymowskiego oraz fakt rozpoczęcia kontroli informuję, że na zwołanym z mojej inicjatywy posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 18.05.2017 r. o godz. 14:00 wystąpiłem z dwoma projektami uchwał - w sprawie odwołania konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie oraz w sprawie utraty mocy uchwały nr 602/187/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 08.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. W wyniku głosowania (2 głosy za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się) uchwała w sprawie odwołania konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie nie została podjęta. W związku z powyższym poddanie pod głosowanie drugiego projektu uchwały stało się bezzasadne. 

Krzysztof Debich 
Starosta Kutnowski 

komentarze (9)
Dodaj komentarz

Wikipedia na historii z dyrektorem to norma, tylko UPS ! to największy SHIT z informacjami pewnymi jak bogactwo nadchodzące w Polsce, a muzyka , która każdemu przeszkadza to forma relaksującego wypoczynku.

Historia z Pawlakiem to sznurek na szyję

Zarząd Koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej RP w Kutnie na posiedzeniu w dniu 06.02.2006r. przyjął decyzję Janusza Pawlaka o zawieszeniu członkostwa w Platformie Obywatelskiej złożoną na ręce przewodniczącego Koła Miejskiego w dniu 02. 02. 2006r. NIESTETY TO 11 LAT TEMU

Historia na lekcjach nie Istnieje, natomiast łyżka dziadka dyrektora oraz wycieczki rowerowe tak.

nie zasługuje na stanowisko dyrektora! Nic pożytecznego nie robi dla tej szkoły i dla uczniów, bo nawet nauczać dobrze nie potrafi!

To było wiadome od samego początku... i tak nikt mu nic nie zrobi... żenada

"Starosta . Przebudzenie" Może uda się jeszcze z tego bagna wyjść z twarzą

Janusz Pawlak nie prowadzi lekcji historii, ulubionym uczniom daje pytania na klasówkę wcześniej, wielokrotnie złamał przepisy oświatowe. Trzeba go jak najszybciej usunąć ze stanowiska, żeby Staszic mógł odbudować swoją renomę i poziom nauczania.

Pawlak to bardzo dobry dyrektor i dajcie mu spokój Janusz wszystkiego najlepszego

dodaj komentarz
Czytaj także