Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 17-11-2017 Autor: Ogłoszenie
1
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na dzierżawę terenu  pod handel owocami i warzywami .

Przetarg odbędzie się w dniu   27 listopada 2017 r. o godz. 11:00. Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi  300 zł/ miesięcznie netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta  złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 27 listopada 2017 r., a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Zarząd                                                    
Kutno dn. 15.11.2017 r.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Czy Pionier planuje jakieś nowe inwestycje poza Łąkaszoynem w najbliższym czasie?

dodaj komentarz
Czytaj także