Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM "Pionier"

Biznes 23-11-2017 Autor: Ogłoszenie
0
 Ogłoszenie RSM

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017r. o godz. 11:00

Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy  położony  w Kutnie przy ulicy Jana Pawła II 3 o pow. użytkowej 75,3 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 12,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 900,00 zł (słownie: dziewięćset  złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 4 grudnia 2017 r., a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Zarząd
Kutno, dnia 23.11.2017r. 

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także