Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 29-01-2018 Autor: RSM Pionier
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach: Długosza 6, Kościuszki 22B, Chodkiewicza 15, Br. Śniadeckich 8,  Br. Śniadeckich 5, Br. Śniadeckich 10, Olimpijska 4B,  Staszica 10,  Staszica 10B, Tarnowskiego 38a, Skłodowskiej 34, Batorego 19, Grunwaldzka 12C,  Grunwaldzka 4 dla RSM „Pionier”  w Kutnie w 2018 roku.

Termin realizacji do dnia 31 października 2018 r.

Szczegóły warunków zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25,  tel. 24 355 26 19 lub  24 355 26 21 .

Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao  S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678.
                                                            
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2018 roku do godz. 1000.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także