Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 29-01-2018 Autor: RSM Pionier
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonania parkingu oraz remont chodników  dla RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku.

Termin realizacji do dnia 31  maja 2018 r.

Szczegóły warunków przetargu zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę  36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, (tel. 24/355 26 19 lub 24/355 26 21).
Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao S.A. 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678
                                                            
Oferty należy złożyć w terminie do dnia  13.02.2018r. do godz. 1200.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także