Rejestracja i logowanie

Centrum Innowacji Biznesowej

Biznes 20-09-2017 Autor: Ogłoszenie
0

Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Kutnie mieszczące się na ul. Wyszyńskiego 11 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, którego administratorem jest Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., istnieje już od niespełna roku. Jest to jeden z siedmiu ośrodków działających w Województwie Łódzkim, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: kutnowski, łowicki, skierniewicki i rawski.
Wszystkie 7 ośrodków tworzą innowacyjną sieć komunikacji dla przedsiębiorców, której nadrzędnym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z sektora MŚP dostępu do informacji o aktualnych mechanizmach wsparcia w postaci: dotacji, szkoleń, udziału w krajowych i zagranicznych targach i misjach gospodarczych oraz pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy biznesem, a instytucjami naukowymi i badawczymi województwa łódzkiego.

Innowacji Biznesowej w Kutnie. Nawiązana współpraca jest podtrzymywana i kontynuowana przez obie strony, co oznacza, że przedsiębiorcy widzą jej wymierne korzyści. W efekcie działań Doradców CIB Kutno kilka firm z terenu powiatów kutnowskiego i łowickiego otrzymało dofinansowanie do udziału w tegorocznych, zagranicznych targach branżowych: Międzynarodowe Targi Teleinformatyczne CEBiT (największe na świecie targi branży teleinformatycznej i cyfrowej odbywające się w Hanowerze) oraz Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego ANUGA (targi w Kolonii z ponad 7 tys. wystawców z sektora rolno – spożywczego). Wielu przedsiębiorców skorzystało również ze szkoleń dotyczących m.in. współpracy gospodarczej z zagranicą oraz wykorzystania środków unijnych.
Centrum Innowacji Biznesowej w Kutnie wraz z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. organizują wspólnie liczne inicjatywy kreujące lokalną przedsiębiorczość . Jednym z ostatnich działań było spotkanie, które odbyło się w dniu 6 września br. w Hotelu Rondo w Kutnie. Tematami spotkania były m.in: Internetowe Rewolucje jako nowe narzędzia i rozwiązania służące promowaniu firmy w internecie, prezentowane przez przedstawiciela firmy Google. Kolejny panel poświęcony był Bonom rozwojowym jako nowej formie finansowania szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla MŚP, omawiany przez przedstawicieli Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaprezentowano również planowane w 2017 roku konkursy na dotacje dla firm (inwestycyjne, szkoleniowe, projekty B+R). Zainteresowanych powyższymi tematami zapraszamy do Centrum Innowacji Biznesowej w Kutnie.

 

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także