Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 16-05-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na dzierżawę terenu  pod handel owocami i warzywami w 2017 roku . Przetarg odbędzie się w dniu   20 lutego 2017 r. o godz. 1100

Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi  300 zł/ miesięcznie netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta  złotych).

Umowa na dzierżawę terenu będzie obowiązywać do 31.12.2017 roku. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A. do dnia 20 lutego 2017r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

 Zarząd
Kutno dn. 09.02.2017 r

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także