Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 16-05-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na dzierżawę terenu  pod handel owocami i warzywami . Przetarg odbędzie się w dniu   25 maja 2017 r. o godz. 11.00 Przedmiotem przetargu jest teren w Kutnie przy ulicy Podrzecznej 38 o pow. użytkowej około 20,00 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi  300 zł/ miesięcznie netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł ( słownie: trzysta  złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”. Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 25 maja 2017 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Zarząd
Kutno dn. 16.05.2017 r

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także