Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 06-06-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego.
 

Przetarg odbędzie się w dniu  13.06.2017 r. o godz. 11:00.

Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy :
Długosza 19 o pow. użytkowej 27,55 m2  
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
Lokal do dyspozycji od 01.07.2017 roku.
W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A.
do dnia 13 czerwca 2017 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego
na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

 

Kutno, dnia 05.06.2017 r.
Zarząd

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także