Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 12-06-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę siłowni rekreacyjnej zewnętrznej przed blokiem przy ul. Grunwaldzka 8 (działka nr ewid. 114/99) wraz z wykonaniem nawierzchni z poliuretanu oraz wykonaniem trawników darniowych dla RSM „PIONIER” w Kutnie  w  2017 rok.

Termin realizacji  do dnia 31  sierpnia   2017 roku.

Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie ( pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19 , 24 355 26 23).

Nr konta bankowego Spółdzielni na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao  S.A.  Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2017 roku do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Z a r z ą d

Kutno, dnia 9.06.2017 r.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także