Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 04-09-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 11:00. Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy: Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2. Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 15,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A. do dnia 12 września 2017 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz 3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także