Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM "Pionier"

Biznes 05-12-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego.

Przetarg odbędzie się w dniu  13 grudnia 2017 r. o godz. 1100
Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy Jagiełły 2 o pow. użytkowej 46,90 m2.
Wywoławcza stawka eksploatacyjna wynosi 11,00 zł/m2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych).

W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.
Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 Pekao S.A.
do dnia 13 grudnia 2017 r., a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.

Przejmujący przed podpisaniem Umowy (najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz
3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.


Zarząd
Kutno, dnia 04.12.2017r.   

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także