Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM Pionier

Biznes 29-01-2018 Autor: RSM Pionier
0
Ogłoszenie RSM Pionier

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji budynków przy ul. Wilcza 2, Wyszyńskiego 8, Batorego 15, Batorego 11, Chodkiewicza 5a, Zamoyskiego 12 dla RSM „PIONIER” w Kutnie w 2018 rok.

Termin realizacji do dnia 30 września  2018 roku.

Szczegóły zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 Kutnie (pok. 24 lub 25 tel. 24 355 26 19 , 24 355 26 23).

Nr konta bankowego Spółdzielni na które należy wnieść zapłatę za specyfikację: Pekao  S.A.  Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.02.2018 roku do godz. 1100.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także