Rejestracja i logowanie

Ogłoszenie RSM „Pionier”

Biznes 20-02-2018 Autor: Ogłoszenie
0
Ogłoszenie RSM „Pionier”

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kutnie ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych dla  RSM „Pionier” w Kutnie w 2018 roku. Termin realizacji do dnia 31 maja 2018 r.

Szczegóły warunków dostawy zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można uzyskać za kwotę 36,90 zł brutto w biurze Spółdzielni przy ul. Staszica 21 w Kutnie  pok. 24 lub 25, tel. 24 355 26 19 lub  24 355 26 21 .
Nr konta bankowego Spółdzielni, na które należy wnieść zapłatę za specyfikacji: Pekao S.A. Oddz. Kutno 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678
                                                            
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7.03. 2018r. do godz. 12:00.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd, Kutno dn. 20.02.2018

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także