Rejestracja i logowanie

Wynajem lokalu użytkowego

Biznes 12-09-2017 Autor: Ogłoszenie
0
Wynajem lokalu użytkowego

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie ogłasza   przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego. Przetarg odbędzie się w dniu  20 września 2017 r. o godz. 11.00. Przedmiotem przetargu jest  lokal  użytkowy   położony  w Kutnie przy ulicy:
Barlickiego 2 o pow. użytkowej 100,10 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych).
W przetargu nie mogą brać udziału oferenci mający zadłużenie w RSM „Pionier”.

Zarząd zobowiązuje uczestników do uzgodnienia salda przed przetargiem - w Dziale Księgowości pokój Nr 1.Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 38 1240 3190 1111 0000 2978 5678 PKO S.A.
do dnia 20 września 2017 r. , a dowód wpłaty należy okazać Komisji Przetargowej.Przejmujący przed podpisaniem Umowy ( najpóźniej w ciągu 7 dni od przetargu) zobowiązany jest wpłacić kaucję w wysokości 3-miesięcznego czynszu wyliczonego na podstawie wynegocjowanej na przetargu stawki eksploatacyjnej z podatkiem VAT oraz3-miesięcznej zaliczki na poczet opłat za c.o.
Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Kutno, dnia 12.09.2017 r.                            Z a r z ą d

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także