Rejestracja i logowanie

Kolejne staże zagraniczne dla absolwentów „Troczewskiego”

Edukacja 12-04-2018 Autor: ez/ZSZ nr 2 Foto: nadesłane
1

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie trwa rekrutacja młodzieży na miesięczne sta­że zawodowe, które odbywać się będą we włoskich przedsiębiorstwach w okolicach Bolonii.

Staże są elementem projektu „Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy”, który jest realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie w okresie od 15 grudnia 2017 r. do 14 grudnia 2019 r.  Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 559 422, 96 PLN.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i organizacyjnych 58 uczniów szkoły kształcących się w kierunkach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik eksploatacji portów i terminali. Realizacja staży nastąpi w dwóch turach: I grupa osób wyjedzie w październiku 2018 r. II grupa - we wrześniu 2019 r. Każda grupa młodzieży wyjedzie na staż pod opieką 2 nauczycieli.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość kreatywnego rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i konkretnych umiejętności, poznają nowe standardy usług i produktów. Projekt jest szansą na podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się branżowym językiem obcym, kształtowanie wśród uczniów postaw tolerancji i otwartości, zdecydowania w działaniu i odpowiedzialności. Przede wszystkim jednak udział w zagranicznym stażu zawodowym zwiększy szanse młodych osób na europejskim rynku pracy.
Wyjazd na staż zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi. Uczniom zapewnione zostanie wsparcie językowe, mające na celu poznanie słownictwa branżowego oraz wsparcie kulturowe, celem którego jest poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego, którym będą Włochy. Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne – uczestnictwo w warsztatach motywacyjno-integracyjnych.

Z każdym uczniem wyjeżdżającym na staż zostanie podpisana umowa. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność, a także zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską oraz szkołę.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturalnego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu. Koordynatorem projektu jest kierownik szkolenia praktycznego – Julita Ryś.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Gratulacje. Szkoła z przyszłością.

dodaj komentarz
Czytaj także