Rejestracja i logowanie

Kutnowska „Jedynka” szkołą z klasą

Edukacja 17-09-2019 Autor: ez.
0
Kutnowska „Jedynka” szkołą z klasą

Do ogólnopolskiego projektu „Szkoła z klasą 2.0” Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przystąpiła w październiku 2018 roku. Akcję prowadzą nieprzerwanie od 2002 roku Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), „Gazeta Wyborcza”, w partnerstwie  z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

Udział w powyższym przedsięwzięciu podzielony był na IV etapy. W I etapie zespół w składzie: Dorota Wojciechowska – koordynator, Elżbieta Chodorowska, Marlena Bajda oraz Marta Fabisz zadecydował o obszarze, w obrębie którego będzie prowadził działania. Szkoła Podstawowa nr 1 przystępując do projektu postawiła sobie za cel zmiany w zakresie szeroko pojętych dobrych relacji.

- Kolejno cała społeczność szkolna została poinformowana o powyższym działaniu oraz zaproszona do współpracy. W tym etapie określiliśmy posiadane zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru. Zastanawialiśmy się również nad naszą mocną i słabą stroną. Określiliśmy, czego nie wiemy oraz czego chcielibyśmy dowiedzieć się od społeczności szkolnej - relacjonuje SP 1.

II etap programu polegał na przeprowadzeniu zaplanowanej diagnozy potrzeb oraz na analizie jej wyników. Na podstawie wniosków diagnozy zdefiniowano konkretny cel dla szkoły - poprawa relacji w dwóch głównych sferach: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel oraz zbudowanie przyjaznej, tolerancyjnej atmosfery.

Etap III był czasem podjęcia decyzji o wyborze jednej z podanych propozycji realizacji celu. Wybrana została propozycja w oparciu o przygotowane kryteria: współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów, szerokie angażowanie społeczności szkolnej, wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań, wprowadzenie trwałej zmiany w szkole. Wiodącym projektem w ramach celu dla szkoły było zorganizowanie pierwszego Tygodnia Integracji oraz zaangażowanie podczas VIII Pikniku Rodzinnego.

Końcowy – IV etap był czasem na działanie. W tym etapie szkołą realizowała swoje pomysły oraz podsumowywała wszystkie działania. Dzięki temu uczniowie są bardziej świadomi, rozumieją istotę różnych niepełnosprawności. Dzięki Tygodniowi Integracji poznali problemy z jakimi borykają się ich niepełnosprawni koledzy.

Z kolei VIII edycja Pikniku Rodzinnego zakończyła się wielkim sukcesem placówki. Szkoła pokazała, jak ważne są dobre relacje, które są fundamentem wspólnego działania. A dzięki temu wykreowano pozytywny wizerunek szkoły w społeczności lokalnej. Nauczyciele i uczniowie poznali swoją oryginalność, pomysłowość, kreatywność, otwartość  i nowoczesność.

- Dzięki wszystkim zaplanowanym przez nas działaniom zrealizowaliśmy założony cel.
Po zakończeniu programu nasunął nam się jeden główny wniosek – kontynuacja podjętych przez nas działań tak, by przyszłości unikać nieporozumień i konfliktów w szkole. Naszym zdaniem należy częściej organizować uczniom wspólne, integracyjne działania w celu zniesienia barier w relacjach panujących w społeczności szkolnej. W ten sposób będą zaspokojone potrzeby ich akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia. Rozwinie się umiejętność efektywnego komunikowania się, poznania własnych możliwości, rozumienia siebie, współdziałania z innymi oraz odczuwania radości z wykonywania powierzonych zadań - informuje społeczność Szkoły Podstawowej nr 1.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także