Rejestracja i logowanie

„Mam serce do dzieci” – konkurs recytatorski

Edukacja 27-09-2019 Autor: ez.
0

25 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało konkurs recytatorski  w ramach programu „Mam serce do dzieci”.

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego  w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest :

  • promocja rodzicielstwa zastępczego, jako lepszej formy sprawowania opieki nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych rodziny naturalnej poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatów kutnowskiego i łęczyckiego,
  • wsparcie merytoryczne poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz opieki i wychowania w indywidualnych rozmowach osób zainteresowanych tą problematyką ze specjalistami poprzez organizację punktu konsultacyjnego oraz dwóch szkoleń,
  • integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą pozwalająca na wymianę doświadczeń, rozwiązywania problemów, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania pomocy i in. poprzez organizację pikniku, warsztatów kulinarnych oraz konkursów.
  • organizacja czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin poprzez przeprowadzenie konkursów, zabaw integracyjnych, warsztatów, gier itp.

Konkurs jest  częścią bloku  obejmującego działania integracyjno-edukacyjne skierowane bezpośrednio do osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

W ramach tego bloku zaplanowane jest również zorganizowanie dwóch szkoleń mających na celu rozwój umiejętności z zakresu opieki i wychowania i warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców zastępczych mające na celu integrację i rozwój umiejętności kulinarnych oraz ukazanie alternatywnych form spędzania wspólnie wolnego czasu.

Dzieci uczestniczące w konkursie zaprezentowały się w trzech kategoriach wiekowych, tj.   do lat 7, do lat 14 oraz powyżej 14 roku życia. Tematyka konkursu była dowolna, a wszyscy uczestnicy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony. 

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także