Rejestracja i logowanie

Nauczyciel wspomagający – obowiązki

Edukacja 18-09-2018 Autor: Ogłoszenie
3
Nauczyciel wspomagający – obowiązki

W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Czy do zadań nauczyciela wspomagającego należy również prowadzenie zajęć rewalidacyjnych?

Jednym z zadań realizowanych przez nauczycieli wspomagających jest między innymi prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne musi mieć kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności uczniów (§ 7 ust. 10 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki uczniów niepełnosprawnych). 

Nauczyciele wspomagający:

  • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
  • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
  • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • prowadzą zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 poz. 1578) – § 7 ust. 1, ust. 7 pkt. 5, ust. 10.

 

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

komentarze (3)
Dodaj komentarz

A czy w przedszkolach też można ubiegać się o takiego nauczyciela? Pani dyrektor do którego chodzi moje dziecko powiedziała, że w żadnym wypadku. Rozporządzenie sobie a życie sobie!

A czy zajęcia będzie prowadził ksiądz ? Może będzie bawił się z uczniami , np. " W chowanego " na zasadzie chłopcy chowają siusiaki a ksiądz ich szuka haha B-)

Jesteś chory, człowieku.

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także