Rejestracja i logowanie

O przedsiębiorczości w ”Szóstce”

Edukacja 06-12-2018 Autor: ez./SP 6 Foto: nadesłane
1

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie już drugi rok realizowany jest Ogólnopolski. Projekt pod nazwą „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” w tym roku realizują klasy trzecie.

Działania podejmowane w ramach tego projektu mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności i uczą się samodzielności w podejmowaniu decyzji finansowych. Podczas zajęć „podróżując po poszczególnych planetach” uczniowie poznają i utrwalają pojęcia związane z finansami, nabywają umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi funduszami  i dowiadują się o sposobach bezpiecznego przechowywania pieniędzy. Podczas każdej „podróży” wspólnie omawiane i akcentowane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Projekt ten to ciekawa forma uczenia się poprzez zabawę.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

W Szkole Nr-6 lepiej by było żeby nauczyciele i Rada Pedagogiczna zajęly się nauczaniem szacunku Ucznia do Ucznia, bo to co tam się dzieje to przekracza wszelkie normy przyzwoitości i wychowania.

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także