Rejestracja i logowanie

„Troczewski dla Kutna” - Gra Miejska uczniów kutnowskich szkół

Edukacja 25-05-2018 Autor: ez/TPZK Foto: nadesłane
0

Zakończyła się  Gra Miejska  „Troczewski dla Kutna”, która realizowana była w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (TPZK) pod tytułem „Urodziny Doktora - pamiętamy o Antonim Troczewskim”. Gra miejska odbyła się 23 maja  2018 r. w godz. 9.30-14.00.

Uczestniczyło w niej 10 zespołów ze szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami – łącznie około 100 uczniów. Uczestnicy gry wyruszyli spod Dworku Modrzewiowego - siedziby stowarzyszenia i wędrowali ulicami Kutna, zapoznając się z tematem przewodnim gry miejskiej. Każdy z uczestników otrzymał wodę.

W tym roku gra miejska poświęcona była wybitnej postaci jaką niewątpliwie był dr Antoni Troczewski, gdyż bchodzimy 90. Rocznicę śmierci Doktora. Dr Antoni Troczewski jest pierwszym honorowym obywatelem miasta Kutno. Godność tą otrzymał w 1919 roku. Gra Miejska miała na celu zapoznać młodzież z zasługami dr Antoniego Troczewskiego dla społeczności lokalnej oraz uświadomić ogrom jego wkładu w rozwój miasta i zmian w świadomości społecznej mieszkańców jakie wówczas poczynił.  

W trakcie wykonywania zadań w punktach na młodzież czekali strażnicy gry, którzy przekazywali im dalsze wskazówki. Uczniowie szkół podstawowych mieli  do wykonania 7 zadań, natomiast uczniowie szkół średnich 9 zadań, które były punktowane przez Strażników gry. Młodzież w trakcie gry identyfikowała  i nazywała zabytki, które powstały z inicjatywy doktora, na podstawie artykułów z Kutnowskich Zeszytów Regionalnych dowiedziała się wielu ciekawostek o jego życiu społecznym, politycznym, zawodowym, w szyfrogramie odgadywała pojęcia i wyjaśniała ich związek z A. Troczewskim, w „wykreślance” musiała znaleźć nazwy towarzystw i spółdzielni, które przez niego zostały założone. Podczas wykonywania zadania w Muzeum Regionalnym, młodzież musiała min. wskazać pierwsze miejsce zamieszkania A. Troczewskiego po przybyciu do Kutna oraz park R. Traugutta, którego był inicjatorem powstania. Zadani oceniała Sylwia Stasiak. W Archiwum zadania przygotowała i oceniała Elżbieta Pajor. Uczniowie min. na podstawie starych planów, fotografii i mapki identyfikowali ulice oraz inne instytucje (szpital, szkoła) nazwane imieniem  A. Troczewskiego. Zespoły bardzo sprawnie wypełniły zadania, jakie otrzymały do wykonania. Zakończenie gry nastąpiło w Dworku Modrzewiowym. W tym roku rywalizacja była wyrównana. Wszystkie zespoły były dobrze przygotowane. O wyniku końcowym zadecydowała niewielka różnica punktów. Nad przebiegiem gry czuwało jury w składzie: Halina Głogowska, Barbara Łuczak, Stanisław  Wojdecki.                                                                                    

W konkursie dla szkół podstawowych  zwyciężyli:                                                      

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika  w Kutnie – 73 pkt.,                       
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły  w Kutnie – 70 pkt.,                     
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza   w Kutnie – 68,5 pkt.                                                                                           

W konkursie dla szkół średnich  zwyciężyli:                                                          

  • I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie – 88 pkt.,                     
  • II miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Kutnie – 84 pkt.,                                   
  • III miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie –  76 pkt.  


Członkowie jury – członkowie TPZK osobiście wręczyli nagrody i pogratulowali uczestnikom gry miejskiej zdobytej wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego. Zwycięskie zespoły  dostały nagrody książkowe (od 3 do 5 pozycji) i foldery - do biblioteki szkolnej oraz  certyfikaty dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli za udział w grze miejskiej. Strażnikami byli: Grażyna Baranowska, Teresa  Jackowska, Jan Kowalczyk, Sławomir Małas, Anna Milczewska, Anna Olczak, Marek Olczak, Jadwiga Piórkowska, Halina Reszke, Maria Stasiak,  Jan Wasiak, Teresa Wiwała, Barbara Wyrzykowska, Elżbieta Żółtowska.

W grze miejskiej udział wzięli uczniowie szkół z miasta Kutno:                                       
Szkoły Podstawowej nr 1   im. Tadeusza Kościuszki  z opiekunem Wiesławem Leśniewskim             
Szkoły Podstawowej nr 4   im. Mikołaja Kopernika z opiekunem Małgorzatą Antczak                  
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza  z opiekunem Grażyną Grobelską                   
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza z opiekunem Anną Kosmowską                         
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły z opiekunem Aleksandrą Szymczak                  
Zespół Szkół nr 1  im.  Stanisława Staszica z opiekunem Agnieszką Jóźwiak                        
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  im. dr Antoniego Troczewskiego  z opiekunem Aleksandrą Szymczak.       
Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Władysława Grabskiego z opiekunem Aleksandrą Szymańską                
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego z opiekunem Andrzejem Michałkiewiczem        
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z opiekunem Arturem Ciurlejem.  

Gra Miejska była dla młodzieży „żywą lekcją historii”, która przyczyni się do większego kultywowania pamięci narodowej i regionalnej oraz poszerzenia wiedzy na temat dr Antoniego Troczewskiego wśród kutnowskiej młodzieży. Naszymi partnerami w realizacji tego projektu było: Muzeum Regionalne w Kutnie;  Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie wraz z dyrektorami i pracownikami.

- Serdecznie Dziękujemy! Dziękujemy także Nauczycielom – opiekunom grup, Strażnikom oraz Młodzieży.  Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie zorganizować grę miejską. Gra Miejska realizowana przez TPZK współfinansowana była z budżetu Prezydenta Miasta Kutno - podsumowują organizatorzy.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także