Rejestracja i logowanie

Z Żychlina do Turcji, czyli Erasmus+

Edukacja 18-01-2019 Autor: ez./ZS Żychlin
0
Z Żychlina do Turcji, czyli Erasmus+

Troje nauczycieli z Zespołu Szkół w Żychlinie w dniach 10-14 grudnia przebywało w Turcji w miejscowości Çarşamba uczestnicząc w inauguracyjnym spotkaniu projektowym w ramach programu Erasmus+, na który szkoła otrzymała grant w wysokości 25 963,00 €.

Tematyką pięciodniowego spotkania w gronie przedstawicieli z Portugalii, Turcji, Włoch, Macedonii i Polski była dyskusja dotycząca zadań projektowych. Tytuł projektu „Step up with Google Tools and Mobile Apps” w tłumaczeniu na język polski brzmi „Krok do przodu w nowoczesnym nauczeniu i uczeniu się z wykorzystaniem narzędzi Google i aplikacji mobilnych”.

Wszyscy nauczyciele są świadomi potrzeby pomocy uczniom w nabywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu niektórych kluczowych umiejętności XXI wieku, takich jak: krytycznego myślenia, umiejętności informacyjnych, współpracy i pracy zespołowej, elastyczności i zdolności dostosowawczych, inicjatywy  i świadomości kulturowej. Celem tego projektu jest wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie nauczania i uczenia się.

- Z naszego punktu widzenia nowe urządzenia mobilne mogą prowadzić do pozytywnej zmiany w nauczaniu i podejściu do nauki.. Współtworząc ten międzynarodowy projekt mieliśmy na celu  pomoc naszym uczniom w zdobywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Aby tego dokonać, będzie współpracować przez dwa lata z innymi szkołami europejskimi, bardziej doświadczonymi w stosowaniu nauczanie i uczenia się  opartego na nowoczesnej technologii. W trakcie pobytu w Turcji pierwszego dnia odwiedziliśmy szkołę partnerską ÇARŞAMBA - 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, gdzie po uroczystym powitaniu przez dyrektora szkoły i nauczycieli, uczniowie oprowadzili wszystkich gości po obiekcie pokazując warunki, w jakich pobierają naukę - mówią nauczyciele.

Następne dni poświęcone były szkoleniu uczestników projektu, które przeprowadzali sami beneficjenci. Nauczyciele zapoznawali się z nowatorskimi metodami nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Google i aplikacjami mobilnymi. Pierwsze szkolenie polegało na tym, że każdy z partnerów przeprowadził kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w Google Tools dla celów edukacyjnych. Partnerzy z Portugalii przeprowadzili szkolenie z Google Forms i Google Classroom, z Macedonii Google Drawings, z Włoch Google Virtual Tour, a przedstawiciel Zespołu Szkół Google Sheet i Google Analytics.

Drugie szkolenie dotyczyło wykorzystania mobilnych narzędzi i aplikacji Web 2.0 w szkoleniach online i nauczaniu. Przedstawiciele państw partnerskich przeprowadzili kurs użycia aplikacji, które każdy nauczyciel może wykorzystać w procesie nauczania. Należą do nich: Nearpod, Padlet, Socrative, Mentimeter, Kahoot, Quizzlet.

- Podczas tureckiej mobilności nie mogło zabraknąć również czasu na odpoczynek, podczas którego mieliśmy możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc znajdujących się w samej miejscowości i w okolicy. Jednak główny cel wizyty to szkolenie, dlatego wszyscy partnerzy projektowi mocno wierzą, że umiejętności informatyczne i technologiczne można zdobywać i rozwijać poprzez innowacyjne nauczanie i uczenie się, w szczególności obejmujące efektywne korzystanie z urządzeń cyfrowych, takich jak smartfony, tablety, iPady dominujące w dzisiejszym świecie Internetu w wielu krajach. Rosnącą tendencję do używania urządzeń cyfrowych można zaobserwować również w szkołach, jednak większość krajów w Europie nadal wykazuje braki w zakresie korzystania z aplikacji mobilnych w kontekście edukacyjnym. Ponadto, mimo że niektóre szkoły zostały wyposażone  w najnowocześniejsze udogodnienia, nauczyciele nie zawsze przeszli odpowiednie szkolenie, aby korzystać ze wszystkich cyfrowych urządzeń i narzędzi, co czyni je nieskutecznymi. Powodem, dla którego zebraliśmy się w tym międzynarodowym projekcie jest to, że naprawdę chcemy pomóc naszym uczniom w zdobywaniu, rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Aby to osiągnąć, będziemy współpracować z innymi szkołami europejskimi bardziej doświadczonymi w stosowaniu podejścia opartego na technologii i dlatego musimy koniecznie rzucić trochę światła na ogromną różnorodność aplikacji mobilnych i narzędzi Web 2.0., która unowocześni system nauczania i uczenia się. Pierwsza wizyta partnerska z udziałem uczniów ze wszystkich państw została zaplanowana w Polsce, podczas której będziemy gościć ośmioro nauczycieli i 20 uczniów - relacjonują nauczyciele.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także