Rejestracja i logowanie

[GALERIA] Starosta nagrodził zasłużonego dla kultury

Kultura 16-11-2017 Autor: jej
5

Po raz piętnasty wręczone zostały nagrody Starosty Kutnowskiego w dziedzinie kultury. Tegorocznym laureatem został Jarosław Domagała.

Wniosek o nagrodzenie dzisiejszego laureata został złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, którego prezes, Bożena Gajewska poprowadziła część pierwszą wydarzenia - rozmowę z Jarosławem Domagałą. Po niej przyszedł czas na gratulacje z rąk Starosty Kutnowskiego, Krzysztofa Debicha oraz przyjaciół laureata.

Zakończeniem spotkania był koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie.

Wnioski z kandydatami do tej prestiżowej nagrody można składać do końca grudnia, a nominować do niej mogą instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu kutnowskiego, związki i stowarzyszenia kulturalne i twórcze oraz każdy mieszkaniec Kutna. Jest tylko jeden warunek: wniosek nie może być powtórzony - jeśli ktoś raz dostał nagrodę, nie może uzyskać jej po raz kolejny.

Warto wiedzieć:

Jarosław domagała od wielu lat prowadzi aktywność koncertową jako akompaniator i solista. Współpracował z wieloma cenionymi wokalistami i muzykami instrumentalistami. Doświadczenie artystyczne zdobywał, pracując w charakterze akompaniatora i korepetytora, w Teatrze Wielkim w Łodzi oraz w Wyższej Szkole Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Wystąpił w kilku krajach europejskich, m.in. w: Niemczech, Holandii, Norwegii, Szwecji, Austrii, Francji, Włoszech, Ukrainie, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, Słowacji, Szwajcarii i Czechach. Dokonał kilku nagrań muzycznych, akompaniując solistom i chórom.

Współpracował jako akompaniator z Chórem „Minstrel” Liceum Ogólnokształcącego im. S. Małachowskiego w Płocku oraz z Kameralnym Zespołem Wokalnym Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Doświadczenie pedagogiczne uzyskał w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku. W latach 2005-2010 był dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie. Przyczynił się do znaczących sukcesów dydaktycznych i artystycznych szkoły oraz zapewnił odpowiednie warunki pracy szkoły tworząc bazę instrumentalną i lokalową placówki. Od 2011 r. jest dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. Posiada doświadczenie jako nauczyciel akademicki, zatrudniony był w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, realizował również zajęcia na Studiach Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W latach 2004-2010 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Aktywnie i systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie – Koła w Sannikach. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Regionalnego Towarzystwa Muzycznego i Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

W ramach tych stowarzyszeń realizował ważną działalność popularyzatorską, propagował idee kultury muzycznej i powszechnej edukacji muzycznej. Przygotował szereg publikacji naukowych, w których przedstawiał ważne informacje o historii kultury muzycznej Mazowsza Płockiego i Ziemi Kutnowskiej. Realizował również bogatą działalność artystyczną, wspierając działalność tych podmiotów.

Za całokształt pracy pedagogicznej,artystycznej i wychowawczej otrzymał wiele wyróżnień i nagród. Do najcenniejszych nagród należą:

  • Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2016 r.),
  • Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za aktywność naukową, pedagogiczną i artystyczną w Płocku oraz liczne przedsięwzięcia w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży (2011 r.),
  • Nagroda Burmistrza Miasta Gostynina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008 r.),
  • Nagroda dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce (2006 r.),
  • Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za wkład w rozwój Szkoły Muzycznej w Kutnie (1996 r.),
  • Nagroda Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej promującej miasto (1995 r.),
  • Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia i zasługi w rozwoju życia kulturalnego miasta (1994 r.),
  • Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury i sztuki w województwie (1988 r.).
komentarze (5)
Dodaj komentarz

Jarku! Serdecznie gratuluję! Pozdrawiam! Renia

Nazwisko laureata z błędem

A za Debicha Powiat zdycha

Serdeczne gratulacje. Zasłużona nagroda.

Pan Jarek i Jego Siostra to Wspaniali Ludzie

dodaj komentarz
Czytaj także