Rejestracja i logowanie

[ZDJĘCIA] Walne zebranie SUTW. Kto zasiada w zarządzie stowarzyszenia?

Kultura 14-06-2019 Autor: toza
0

W dniu 4 czerwca 2019 roku w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków SUTW w Kutnie. W zebraniu wzięło udział 174 Słuchaczy.

Spotkanie poprowadziła Słuchaczka Teresa Jankowska, zaś protokół spisała Słuchaczka Danuta Kawka.

Pierwsza część zebrania była poświęcona sprawozdawczości merytorycznej i finansowej za rok 2018. Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2018 przedstawiły: Przewodnicząca Zarządu SUTW Maria Wierzbicka, przedstawicielka Biura Rachunkowego Prozysk Pani Agnieszka Latos, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SUTW Elżbieta Lewandowska.

Następnie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały w zakresie przyjęcia sprawozdania merytorycznego, finansowego oraz udzielania absolutorium dla Zarządu SUTW za rok 2018. Podjęto także uchwałę w zakresie podwyższenia składki czesnego na rzecz SUTW do kwoty 100,00 zł ( sto złotych 00/100) rocznie.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Zarządu Maria Wierzbicka oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Lewandowska przedstawiły sprawozdania za kadencję władz Stowarzyszenia, czyli z 4 lat działalności.

W kolejnym punkcie zebrania zgłaszano kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a następnie odbyło się głosowanie na zgłoszonych kandydatów do władz w trybie tajnym.

W wyniku głosowania obecnych na Walnym Zebraniu na członków Zarządu SUTW w Kutnie na lata 2019 -2023 zostali wybrani: Maria Wierzbicka, Hanna Gontarek, Stefania Szadkowska, Marlena Kluk, Barbara Pietrzykowska, Jacek Paul oraz Andrzej Zielonka;

W skład komisji rewizyjnej w wyniku głosowania obecnych na Walnym Zebraniu  na lata 2019 -2023 weszli: Michał Sinior, Halina Głogoza oraz Jolanta Baranowska- Komorowska.

W dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków nowego składu Zarządu i  Komisji Rewizyjnej SUTW w Kutnie.
Zarząd w wyniku wewnętrznego głosowania ukonstytuował się następująco w zakresie funkcyjności poszczególnych członków:

Przewodnicząca Zarządu – Maria Wierzbicka
I Zastępca Przewodniczącej Zarządu – Jacek Paul
II Zastępca Przewodniczącej Zarządu– Andrzej Zielonka
Sekretarz Zarządu- Marlena Kluk
Skarbnik Zarządu– Barbara Pietrzykowska
Członek Zarządu – Stefania Szadkowska
Członek Zarządu – Hanna Gontarek

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się następująco :
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Michał Sinior
Członek Komisji Rewizyjnej – Halina Głogoza
Członek Komisji Rewizyjnej – Jolanta Baranowska - Komorowska

Tekst: A. Olejniczak
Zdjęcia: H. Kowalska

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także