Rejestracja i logowanie

Praca marzeń czeka - Muzeum szuka pracownika

Lifestyle 10-10-2017 Autor: jej / MRK Foto: M. Jabłoński, MRK
2
Praca marzeń czeka - Muzeum szuka pracownika

Jesteś osobą komunikatywną, kreatywną i potrafisz redagować teksty? Muzeum Regionalne w Kutnie szuka specjalisty ds. marketingu - na cały etat. Zobaczcie jakie są inne wymagania i szczegóły oferty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 •  wykształcenie wyższe II stopnia,
 • udokumentowana umiejętność redagowania tekstów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność, kreatywność.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • ocena i kreowanie produktu i wizerunku Muzeum,
 • przygotowanie i redakcja materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • pozyskiwanie patronów medialnych, partnerów i sponsorów,
 • prowadzenie promocji Muzeum i jego działań dostępnymi środkami,
 • zamieszczanie na stronie internetowej Muzeum aktualnych informacji nt. wystaw, imprez, prelekcji i sesji naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

Termin składania dokumentów: do 20 października 2017 roku do godz. 15.00 do sekretariatu Muzeum Regionalnego w Kutnie, Plac Piłsudskiego 20, 99-300 Kutno (liczy się termin wpływu dokumentów do Muzeum) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. marketingu.

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Kutno pod adresem: http://umkutno.bip.e-zeto.eu – jednostki organizacyjne/ Muzeum Regionalne w Kutnie oraz na stronie Muzeum Regionalnego w Kutnie.

komentarze (2)
Dodaj komentarz

podejrzewam że nawet prezydent naszego miasta by nie sprostał tym wymaganiom

Nie ma się co podniecać. Tam kandydat już jest zaklepany.

dodaj komentarz
Czytaj także