Rejestracja i logowanie

Zagłosuj na kutnowski projekt w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

Lifestyle 13-10-2017 Autor: ez
1
Zagłosuj na kutnowski projekt w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego 2018

To nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania.

Zadanie  „Organizacja Sejmiku Towarzystw Regionalnych Województwa Łódzkiego pn. „Kształtowanie poczucie tożsamości regionalnej w społeczności lokalnej” dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub  maja 2018 roku  sejmiku  regionalistów województwa łódzkiego.  Głównym celem zadania jest  budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei  regionalizmu jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez  stworzenie  forum wymiany myśli    i doświadczeń.  Adresatami zadania  będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym działa kilkadziesiąt  towarzystw regionalnych.  Podczas sejmiku odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego (towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek). Kod  zadania: PN 154 

 

Głosowanie papierowe od 1 do 22 października 2017roku, natomiast głosowanie elektronicznie - od 1 do 31 października. Głosowanie w powiecie kutnowskim: urna jest umieszczona w Starostwie  Powiatowym  w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 16  - górny hol budynku. ZAGŁOSUJ http://bo.lodzkie.pl/glosowanie/


Jak głosować?

Zasady głosowania:

  • Możesz oddać jeden głos!
  • Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.
  • Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.
  • Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu.

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:

  •     Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)
  •     Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu
  •     Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem
  •     Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania
  •     Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki).
komentarze (1)
Dodaj komentarz

ja uważam że pieniądze powinny iść na zbudowanie kościoła na Raszewskiej po my mamy bardzo daleko

dodaj komentarz
Czytaj także