Rejestracja i logowanie

Macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy? Jakie zmiany w urlopach w 2018?

Lifestyle 25-01-2018 Autor: jej
3
Macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy? Jakie zmiany w urlopach w 2018?

Z nowym rokiem zmiany zostały wprowadzone w kodeksie pracy, który reguluje m.in urlopy do opieki nad dzieckiem. Jakie zasady obowiązują?

Z przepisów, które obowiązują w 2018 roku, wynika, że nadal przez 12 miesięcy można korzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego na zasadach, które obowiązywały do tej pory.

W przypadku, kiedy rodzice chcą spędzić więcej czasu z dzieckiem i osobiście zadbać o jego rozwój, mogą skorzystać z urlopu wychowawczego. Starać się o niego może zarówno matka, ojciec, jak i opiekun prawny malucha. Od początku 2018 roku zaszły tu jednak znaczące zmiany. Wydłużony został m. in. czas, w którym można skorzystać z urlopu oraz wprowadzona została możliwość skorzystania ze wspólnego urlopu wychowawczego dla obojga rodziców.

Urlop wychowawczy należy wykorzystać zanim dziecko skończy 6 lat i jest on przyznawany na czas do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Sama długość urlopu wychowawczego nie może jednak przekroczyć 3 lat (36 miesięcy). W tym przypadku również można ten czas podzielić na części, jednak trzeba mieć na uwadze, że można go wykorzystać najwyżej w pięciu transzach.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności mogą liczyć na przedłużenie standardowego urlopu wychowawczego o dodatkowe 3 lata. Czas ten należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Aby w tym przypadku ubiegać się o przyznanie dodatkowego urlopu wychowawczego, należy dysponować orzeczeniem lekarskim stwierdzającym niepełnosprawność dziecka, które musi zostać dołączone do składanego wniosku.

Uwaga! Ważną kwestią jest dzielenie się urlopem wychowawczym. Nie jest możliwe wykorzystanie pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego tylko przez jednego rodzica, a wg prawa dziecko ma obowiązek spędzić z drugim rodzicem (lub opiekunem) co najmniej jeden miesiąc z 36 przysługujących obojgu rodzicom (wyjątkiem jest sprawowanie wyłącznej opieki prawnej przez jednego rodzica). 

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, ale w razie zmiany planów, można z niego zrezygnować. W tym celu trzeba złożyć odpowiednie pismo najpóźniej na 7 dni przed wnioskowaną datą rozpoczęcia urlopu.

komentarze (3)
Dodaj komentarz

Opiekuńczy jest jeśli dziecko ma grupę i odpowiednie punkty

A np jak mama jest na macierzyńskim ( zwolniła się z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem niepełnosprawny) skończy się macierzyński może jeszcze się o coś starać ?

Chyba o opiekuńczy jakieś 500zł tak mi się wydaje ale musiałabyś może w gopsie/mopsie zapytać.

dodaj komentarz
Czytaj także