Rejestracja i logowanie

Czy split payment stanie się popularną metodą płatności faktur między przedsiębiorcami?

Lifestyle 27-06-2018 Autor: el
1
Czy split payment stanie się popularną metodą płatności faktur między przedsiębiorcami?

Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności wejdą w życie 1 lipca br. Do standardowego rachunku firmowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej banki w większości  otworzyły już każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności z wykorzystaniem split payment, to kwota netto trafi na zwykły rachunek, a część odpowiadająca VAT zostanie przelana na konto VAT.
Pomimo, że podatnik pozostanie właścicielem tych środków, dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku Vat będzie ograniczony. Z zasady będzie można regulować nimi zobowiązania VAT wobec fiskusa, bądź płacić dostawcom część dotyczącą VAT, także na specjalne konto. Zapewne nie wszystkie pieniądze znajdujące się na koncie VAT, firmy będą w stanie wykorzystać na zapłatę podatku do urzędu skarbowego, a więc część zostanie przeznaczona na płatności faktur.


Podatnik będzie mógł przetransferować środki ze swojego rachunku Vat na rachunek bieżący wyłącznie po złożeniu wniosku do Urzędu Skarbowego oraz wyrażeniu zgody przez Naczelnika tegoż urzędu. Czas rozpatrzenia wniosku to 60 dni.
Co prawda mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, niemniej eksperci podatkowi są zdania, że może stać się dość powszechny. Inicjatywę stosowania tej metody płatności pozostawia się nabywcy towarów lub usług.
Mechanizm podzielonej płatności ma  przeciwdziałać wyłudzeniom VAT, dlatego  ustawodawca przygotował szereg zachęt mających przekonać podatników do korzystania z tej metody płatności.


Należy zaznaczyć, że dla fiskusa wykorzystanie podzielonej płatności będzie świadczyło o dochowaniu przez firmę należytej staranności w VAT, ponadto dla faktur zapłaconych z zastosowaniem metody podzielonej płatności  nie będzie stosowana odpowiedzialność solidarna i sankcje 30% (20%) i 100% . W przypadku powstania zaległości podatkowej dotyczącej podatku vat, nie będzie miała zastosowania podwyższona stawka procentowa  do 150 % w stosunku do zaległości powstałej za okres, w trakcie którego podatnik co najmniej 95% faktur ureguluje zgodnie z mechanizmem split payment. Podatnik będzie mógł wystąpić o przyspieszony zwrot podatku vat na rachunek VAT  w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia nawet jeżeli nie stosuje metody podzielone płatności.


Jeśli artykuł wzbudził u państwa zainteresowanie serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną i nawiązania współpracy.

Biuro podatkowo-kadrowe
Renata Marczak
Ul.  29 Listopada 64
99-300 Kutno
Tel. 603060588

 

komentarze (1)
Dodaj komentarz

nie wiem czy to jest dobre dla małych firm, które wiele zakupów robi np kartą, lub gotówką. A skorzystanie z możliwości zapłaty z konta tzw VAT to tylko przelew, więc gdy faktura zakupowa będzie gotówkowa lub kartą płatniczą , to na koncie VAT kwota ta pozostanie na koncie nie do ruszenia. Trzeba będzie prosić Urząd o zwrot VAT na konto bankowe, a ten ma na to 60 dni. A to może spowodować problem finansowy dla małej firmy. Przecież nie wszystko można kupić na fakturę z płatnością przelewem, wiele zakupów jest gotówką np płatność za paliwo, płatność za drobne materiały, gdzie sprzedawca nie znajac kupującego nie zaryzykuje sprzedaży na przelew.

dodaj komentarz
Czytaj także