Rejestracja i logowanie

Handel kontraktami CFD

Lifestyle 29-01-2018 Autor: Ogłoszenie
0

Handel klientów indywidualnych na lewarowanych instrumentach finansowych, kojarzony jest przede wszystkim z rynkiem forex.

Rynek walutowy forex jest najczęściej wybieranym rynkiem przez detalistów, ze względu na wysoki lewar, co przekłada się na zmienność krzywej kapitału na rachunku tradera. Na rynku finansowym występuje także szereg innych grup instrumentów opartych na różnych kategoriach aktywów. Jednym z tych grup, są instrumenty CFD oparte na akcje. Jakiego rodzaju możliwości może uzyskać, dzięki nim spekulant giełdowy?

Zakładając klasyczny rachunek maklerski domu maklerskiego w Polsce, inwestor otrzymuje możliwość handlowania na instrumentach udziałowych, jakimi są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od wyboru strategii inwestycyjnej zależy, jak długo klient będzie przetrzymywał papiery wartościowe w swoim portfelu. Dom maklerski często posiada ofertę handlu na zagranicznych akcjach, jednakże opłaty za dostęp do zagranicznych giełd są w wielu przypadkach dość wysokie. Ogromnym plusem handlu kontraktami CFD jest brak jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu dostępu do zagranicznej giełdy.

"Handel kontraktami CFD opartymi o instrumenty z zagranicznych rynków finansowych, w większości wypadków nie generuje żadnych dodatkowych kosztów"

Choć giełdy papierów wartościowych kojarzą się z handlem akcjami po długiej stronie rynku, czyli zakładając wzrost ich kursu, to inwestorzy posiadają na niej także możliwość dokonania transakcji krótkiej sprzedaży, czyli założenia że kurs danego papieru wartościowego w przyszłości, będzie niższy od bieżącej ceny. Tego typu działanie jest popularne na zachodnich giełdach akcji, a na rodzimym rynku polskim jest tak niszowe, że praktycznie nie istnieje. Rozwiązaniem dla polskich inwestorów giełdowych jest handel na dostępnych kontraktach terminowych na akcje. Minusem jest niewielka ilość dostępnych kontraktów, jak również ich ograniczona płynność. Kontrakty CFD u brokera, który posiada Direct Market Access (DMA), czyli bezpośredni dostęp do rynku pozwala zawierać długie i krótkie pozycje, po najlepszym kursie giełdowym, pochodzącym bezpośrednio z karnetu zleceń danych akcji.

Kontrakty CFD na akcje u brokera forex obejmują szereg różnych rynków. Oznacza to, że dostępne są kontrakty CFD na papiery wartościowe z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów. Spekulant może zdecydować, na jak wielu rynkach giełdowych chciałby handlować oraz na których poszczególnych instrumentach chciałby doskonalić swoje rzemiosło. Tym samym prowizje giełdowe bardzo często są niższe niż na rachunkach giełdowych, gdzie inwestor zmuszony jest do wnoszenia całości wartości zlecenia na poczet akcji. Dźwignia finansowa dochodząca nawet do poziomu 1:10, pozwala traderowi pozycjonować się na wybranym instrumencie, nawet z 10-krotnie mniejszym depozytem u brokera CFD.

Lifestyle

Dźwignia finansowa pozwala na zawieranie zleceń przekraczających wartość obecnego rachunku tradera

Kontrakt CFD jest doskonałym rozwiązaniem dla krótkoterminowych graczy giełdowych, którzy pragną wykorzystać dźwignię finansową, w celu pomnażania swoich środków na rachunku brokerskim. Natomiast Ci którzy chcą zaimplementować średnioterminową strategię akcyjną również mogą skorzystać z kontraktów CFD u brokera, jednocześnie zachowując prawo do np. dywidendy. Dywidenda jest wypłatą części zysku przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy. Oczywiście zajmując długą pozycję na instrumencie CFD opartym na akcje, trader nie nabywa prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA), a tym samym innych praw udziałowych. Niemniej jednak, przed wypłatą dywidendy, w ustalonym dniu następuje odcięcie od kusu giełdowego wartości przyznanej dywidendy na akcje. To z kolei wpływa bezpośrednio na cenę instrumentu bazowego na kolejnej sesji. W przypadku kontraktów CFD, inwestor giełdowy posiadający długą pozycję, otrzyma ekwiwalent dywidendy, skorygowany o dzienną wartość punktów swap. Oczywiście na otwartej pozycji spadek kursu zostanie zanotowany na niekorzyść tradera, lecz w przypadku kontynuacji ruchu wzrostowego, inwestor giełdowy może uznać wypłatę ekwiwalentu dywidendy za dodatkowy przychód. Tego typu działanie przybliży go do celu, jakim jest niezależność finansowa z handlu instrumentami giełdowymi.

Sprawdź także aktualne wideo XTB na YouTube.

Broker CFD

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także