Rejestracja i logowanie

Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym

Lifestyle 08-01-2020 Autor: Edyta
1
Możliwość ustanowienia przez świadka pełnomocnika w postępowaniu karnym

Nie budzi wątpliwości, że w toku postępowania karnego osoba podejrzana (oskarżona) może ustanowić obrońcę. Również strona tego postępowania jaką jest pokrzywdzony czy też w toku postępowania sądowego oskarżyciel posiłkowy może ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy w toku tego postępowania.


 

Uprawnienie to stanowi jedno z podstawowych gwarancji procesowych przysługujących stronom tego postępowania. Nie można bowiem wymagać od stron tego postępowania (a więc zazwyczaj podmiotów nieprofesjonalnych), aby stanowiły one równorzędne – pod względem wiedzy czy doświadczenia – podmioty dla innych podmiotów profesjonalnych działających w postępowaniu (np. prokuratora). Jak wygląda natomiast sytuacja świadka, który jest przesłuchiwany w toku tego postępowania, który stroną postępowania niewątpliwie nie jest?


 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego pełnomocnika może ustanowić również osoba, której status strony nie przysługuje, pod warunkiem, że wymagają tego interesy tej osoby w danym postępowaniu. Taką osobą (niebędącą stroną) może być więc także świadek. Ciężko natomiast jednoznacznie określić czym jest wskazany wyżej interes osoby, która domaga się przesłuchania jej w obecności pełnomocnika. Bez wątpienia sytuacja taka zachodzi, na przykład, gdy przesłuchanie może ewentualnie dotyczyć kwestii w zakresie których dany świadek jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. W takim przypadku rola pełnomocnika może sprowadzić się do oceny jakie w tej sytuacji świadek może podjąć czynności (dotyczące między innymi odmowy złożenia zeznań).


 

Z kolei już w toku postępowania sądowego można wskazać na sytuację, w której pokrzywdzony, który nie działa w charakterze oskarżyciela posiłkowego (a występujący w roli świadka) uczestniczy w czynnościach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze przez oskarżonego (art. 387 kodeksu postępowania karnego). Skorzystanie z tej instytucji przez oskarżonego uzależnione jest bowiem od braku sprzeciwu pokrzywdzonego. Pełnomocnikiem osoby niebędącej stroną w postępowaniu karnym może być natomiast adwokat rumia lub radca prawny, a więc podmiot zajmujący się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych.


 

Dopuszczenie do udziału tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika nie następuje w żadnej „szczególnej” formie procesowej. Po prostu ustanowiony pełnomocnik bierze udział w danej czynności procesowej. Z kolei w przypadku stwierdzenia, że obrona interesów osoby niebędącej stroną nie wymaga udziału pełnomocnika, odmowa dopuszczenia do udziału w postępowaniu tak ustanowionego przez świadka pełnomocnika następuje w formie postanowienia lub zarządzenia (w zależności od etapu postępowania).


 

W postępowaniu sądowym uprawnienie to przysługuje sądowi. W postępowaniu przygotowawczym – prokuratorowi. Choć sytuacje, w których następuje odmowa dopuszczenia pełnomocnika świadka do udziały w danych czynnościach nie są częste, to jednak inaczej wygląda możliwość zaskarżenia decyzji odmownej sądu, a inaczej decyzji prokuratora. Postanowienie Sądu w tym przedmiocie jest bowiem „ostateczne” – to jest nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. Natomiast na zarządzenie prokuratora, który odmówił pełnomocnikowi dopuszczenia do udziału w postępowaniu przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego.

komentarze (1)
Dodaj komentarz

Cześć panowie, mam na imie Monika 25 lat. Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu. Więcej moich zdjęć można zobaczyć na moim profilu : ****s://wyspakobiet.eu/monia25

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także