Rejestracja i logowanie

Na czym polega wycena nieruchomości?

Lifestyle 05-11-2018 Autor: Ogłoszenie
4
Na czym polega wycena nieruchomości?

Konieczność przeprowadzenia wyceny nieruchomości powstać może w wielu sytuacjach życiowych. Wiązać się może między innymi z dokonywaniem oszacowania wartości nieruchomości na cele ubezpieczeniowe (w szczególności – gdy decydujemy się na ubezpieczenie od zalania, pożaru itp.), ale także przy potencjalnej sprzedaży. Bardzo często szacuje się też wartość nieruchomości przy załatwianiu spraw związanych z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków lub działem spadku oraz innego rodzaju rozliczeniami między spadkobiercami. W każdej z opisanych sytuacji powstanie potrzeba ustalenia aktualnej, rynkowej ceny budynku lub lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości niezabudowanej, czego nikt z nas nie jest w stanie w sposób obiektywny i rzetelny wykonać bez pomocy ekspertów. W takich też sytuacjach z pomocą przychodzą rzeczoznawcy majątkowi, specjalizujący się w wycenie nieruchomości.

Czym jest operat szacunkowy?

Pod pojęciem operatu szacunkowego zwykło rozumieć się obszerne, pisemne opracowanie, przygotowywane przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym przedstawiona jest aktualna wycena nieruchomości (prawa własności), użytkowania wieczystego, własnościowego lub lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu, a także innego rodzaju praw rzeczowych, które obciążać mogą konkretną nieruchomość. Każdy operat szacunkowy składa się z kilku części. Zawarte są w nich dane dotyczące stanu prawnego i faktycznego wycenianego obiektu. Informacje niezbędne do sporządzenia tej części operatu rzeczoznawca majątkowy pozyskuje bezpośrednio z ksiąg wieczystych, uzupełniając je danymi dotyczącymi stanu technicznego nieruchomości, zbieranymi podczas przeprowadzanych oględzin. Kolejne części operatu szacunkowego przedstawiają stosowane przez biegłego metody szacowania nieruchomości, a także wszystkie te czynniki, które zostały uwzględnione przy wycenie nieruchomości. Przy ustalaniu wartości rynkowej, poza samą analizą rynku, bierze się także pod uwagę obciążenia nieruchomości oraz ograniczenia w jej użytkowaniu, które mogą wynikać z czynników natury faktycznej i prawnej. Ostateczna wycena zawierana jest najczęściej w końcowym rozdziale operatu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze rzeczoznawcy?

Wybierając podmiot, któremu powierzymy wycenę nieruchomości, powinniśmy pamiętać, aby korzystać wyłącznie z usług rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe oraz wpisanych na listę osób mogących wykonywać prace związane z wyceną nieruchomości. Skorzystanie z oferty innych podmiotów może skutkować tym, że sporządzony na nasze zlecenie dokument kwestionowany będzie przez organy władzy publicznej lub też inne zainteresowane wyceną osoby. Warto przy tym zwrócić uwagę, że każdy z rzeczoznawców majątkowych może oferować odmienne zasady ustalania wynagrodzenia za sporządzenie operatu. Istotne jest także to, w jakim czasie chcemy uzyskać opracowanie. Wielu rzeczoznawców, z uwagi na natłok pracy, podejmuje się nowych zleceń wyznaczając dość odległe terminy, co wynika też między innymi z konieczności wykonywania czynności zleconych przez sąd w charakterze biegłych.

więcej na: www.mojrzeczoznawca.pl

komentarze (4)
Dodaj komentarz

Czy potrzebujesz pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na opłacenie rachunków i korporacyjnych środków finansowych na nieruchomości i wszelkiego rodzaju finansowanie działalności gospodarczej ( creditplusfinance11@gmail.com lub Whatsapp +16234044993 ) Oferujemy również pożyczki dla osób fizycznych, firm i organów korporacyjnych przy 3% stopie procentowej. Dajemy pożyczkę poważnie myślącym ludziom, którzy są zainteresowani pożyczką, jeśli zainteresowani kontaktują się z tym adresem e-mail: creditplusfinance11@gmail.com lub Whatsapp +16234044993

Dobra inwestycja teraz to nieruchomości w miejscowościach turystycznych, na prawdę można na tym dobrze zarobić i jest to biznes na lata. Sami poszliśmy w te ślady i kupiliśmy apartament od Lubicza w takiej małej miejscowości nad morzem - Rowy. Fajna spokojna miejscowość a równocześnie urodziwa.

Jakiś czas temu chcieliśmy wykupić mieszkanie komunalne. Mieszkając w nim kilkanaście lat przeprowadzaliśmy remonty na bieżąco. Przy wycenie mieszkania gościu uwzględnił terakotę, glazurę, umywalkę, kabinę prysznicową wiszące wc itp. które sami układaliśmy i sami za to płaciliśmy.

Wszystko jest tyle warte ile zainteresowani kupnem są skłonni zapłacić. Operat tylko ciut określa wartość nieruchomości. Dziś jest to warte np. 100000 zł. a jutro okazuje się że dużo więcej . Informacja o przyszłości tej i sąsiedniej nieruchomości ma bardzo duży wpływ na cenę .

dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także