Rejestracja i logowanie

Sadzimy róże małe i duże

Lifestyle 20-10-2017 Autor: ez/TPZK
0

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej organizuje akcję sadzenia krzewów róż. Przedsięwzięta została ona w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Sadzimy róże małe i duże” dofinansowanego ze środków Prezydenta Miasta Kutno.

Informacje i zasady dotyczące akcji.

1. Akcja jest adresowana do  Kutnian  zamieszkałych  w  blokach, osób indywidualnych lub zespołów mieszkańców np. grup mieszkańców, chcących zadbać o wygląd terenów zieleni w mieście, celem dokonania nasadzeń w ogródkach przyblokowych.
2. Nasadzenia krzewów róż powinny być wykonane w  wyeksponowanych miejscach publicznych, tzn. dobrze widocznych dla użytkowników ulic, terenów osiedlowych itp.
3. O lokalizacji nasadzeń przyblokowych decyduje uczestnik projektu pobierający sadzonki od organizatora.
4. Sadzonki krzewów róż przekazuje bezpłatnie organizator projektu, a uczestnik projektu zobowiązuje się osobiście pielęgnować krzewy róż.
5. Narzędzia do wykonania nasadzeń zabezpiecza uczestnik projektu we własnym zakresie.
6. Liczba sadzonek róż przekazywanych uczestnikowi projektu jest ograniczona (jedna osoba może otrzymać maksymalnie 10 sztuk).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokonanych nasadzeń i monitorowania ich pielęgnacji przez uczestnika projektu.
8. Uczestnik projektu poprzez pobranie sadzonek róż zobowiązuje się do wskazania miejsca nasadzenia oraz podania własnych danych osobowych (imię nazwisko, adres i telefon), które będą przetwarzane przez organizatora do celów prowadzonego projektu oraz zobowiązuje się do udziału w 2018 roku w ewentualnym konkursie na najlepiej utrzymany mini ogródek różany oraz do wykorzystania jego danych osobowych i wizerunku w ramach promocji i dokumentacji projektu.
9. Uczestnik projektu przyśle fotografię posadzonych krzewów róż na adres email: konkurs@tpzk.eu

Uwaga!

Nasadzenia krzewów róż nie mogą kolidować z uzbrojeniem terenu i powinny uwzględniać ewentualne planowane w danym miejscu inwestycje.

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także