Rejestracja i logowanie

Urząd Miasta Kutno szuka pracownika

Lifestyle 11-12-2017 Autor: jej / UM Kutno Foto: archiwum
14
Urząd Miasta Kutno szuka pracownika

Urząd Miasta Kutno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Poszukiwany jest podinspektor/inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno na cały etat. Jakie są szczegóły oferty? 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia,
 3. posiada minimum dwuletni staż pracy na umowę o pracę w administracji publicznej bądź w sektorze bankowym,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora/inspektora,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe :

 1. umiejętność obsługi komputera (znajomość środowiska MS Office);
 2. odporność na stres.
 3. umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

 1. prowadzenie spraw podatkowych w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz w podatku leśnym w oparciu o przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy – ordynacja podatkowa,

 2. obsługa interesantów w sprawach związanych z w/w podatkami,

 3. prowadzenie w systemie informatycznym dokumentacji podatkowej,

 4. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

 5. sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz w zakresie realizowanych zadań.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys( CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 4. udokumentowanie co najmniej dwuletniego stażu pracy (kserokopie wszystkich świadectw pracy),
 5. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Miasta pok. 233 lub pobrać ze strony BIP – u),
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku podinspektora/inspektora,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 10. w przypadku niepełnosprawności osoby - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 11. inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V.1. Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych otrzymują pisemną informację z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

2. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka będzie przeprowadzona.

3. Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

4. Prezydent Miasta może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego.

VI. Przy rozpatrywaniu kandydatur, zgodnie z wymogami konkursu będą brane pod uwagę wg. kolejności następujące kryteria:

 1. doświadczenie zawodowe zbieżne z wymaganym na tym stanowisku, o które ubiega się kandydat,
 2. posiadane uprawnienia i umiejętności,
 3. ocena rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem ”Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno” w terminie do dnia 20.12.2017r. włącznie w siedzibie Urzędu Miasta , Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno w pok. 233 lub pocztą na adres Urzędu – z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w Urzędzie Miasta Kutno” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umkutno.bip.e-zeto.eu, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.kutno.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pokoju 201.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

- w miesiącu listopadzie 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kutno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Komentarze
komentarze (14)
Dodaj komentarz

Bezrobocie w całym kraju z tutaj Urząd Miasta Kutno już drugi rok szuka " jednego" pracownika !!! I co dziwne, nie może znaleźć w mieście wyjątkowego bezrobocia. To zwykła farsa tych pseudo samorządowców.....

Na pewno nie będę ubiegał się o taki stanowisko. Ponieważ podejrzewam ! emoji ha ha że jest po prostu niepotrzebne ! Dlatego, że w takiej małej mieścinie, jaką jest Kutno, to i nie jest potrzebny duży Urząd. Tylko dosłownie JEDNA OSOBA z DUŻYM ROZUMEM ! emoji A jak takiej nie ma, to kolejne NIEPOTRZEBNE STANOWISKA I są potrzebne. Urzędniczy bełkot ! A kandydat z liścia ! emoji Największą beznadzieją Polski jest zarządzanie kraju przez masę administracyjną i praca na budżet przez prawie pół roku ! Zamiast na siebie ! emoji Bezsens ! 

nieposzlakowana opinia- tzn jest tak pomocny dobry że będzie wykonywał każde polecenie wedle oczywiście dobrej nieposzlakowanej opinii nadrzędnych mu urzędnikóf, a oni wiadomo zawsze robią z myślą wszystko o innych, poświęcają się, można na nich liczyć w każdej sytuacji, sa wyrozumiali, a swoje pieniądze rozdają biednym

Posada po Marioli T. , która wyleciała dyscyplinarnie po kradzieży miejskiej kasy?

No tak poniosła karę boi dyscyplinarnie zwolniona , tak? A co z tymi co nadzorowali i zdaje się doktoraty mieli i nie widzieli jak im umknęło w cyferkach coś ok 200 tys? Ci za nic nie odpowiadają?

odporny na stres ....dobre

Cysorz Kaczor to ma klawe życie Oraz wyżywienie i ochronę klawe. Przede wszystkim już o świcie Dają mu do łóżka kawę, A do kawy jajecznicę, A jak już podeżre zdrowo, Słychać bębny i fanfary, Prezentują broń zołnierze Potem ruch się robi w izbach, Cysorz z łóżka wstaje letko, Siada sobie w złoty zycbad, Złotą goli się żyletką I świeżutki, ogolony, Rześko czując się i zdrowo Wkłada ciepłe kalesony I koszulkę flanelową. A tu przyjemności same Oraz niespodzianek wiele: Przynoszą mu "Gazete Polską", " I skrapiają perfumami I może grać w salonowca z Marszałkiem i Ministrami. Salonowiec sport to miły, Lecz cesarska pupa - tabu! On ich może z całej siły, A oni go muszą słabo... Po obiedzie złota cytra Gra prześliczną melodyjkę, Cysorz bierze z szafy litra I odbija berłem szyjkę. Sam popije - starej niańce Da pociągnąć dla ochoty. A kiedy już jest na bańce, To wymyśla różne psoty rządy zmieniać karze itp. figle ...dobrze, dobrze być cysorzem, Choć to świnia i krwiopijca!

To w końcu Cysorz czy Kaczor - jak przeróbka to bez fuszery.... choć czego się tu można spodziewać ...

Kolejna oferta pracy dla kogoś z rodziny.

Może poseł nieudacznik tadzik wciśnie kogoś bezrobotnego z rodzinki ?

No,pamiętam jak synka wkręcił na staż go Powiatowego Urzędu Pracy.

Wynagrodzenie zależy od stopnia zaszeregowania i stanowiska.

Wynagrodzenie oraz to, kto dostanie tę pracę, jest zależne od tego, jak duże ma "plecy". Podobnie jest ze stażami.

Jakie wynagrodzenie ? Powinno byc podane to nie tajemnica

UWAGA - CISZA WYBORCZA!

Od piątku (19 października 2018r. godz. 00:00) do niedzieli (21 października 2018r. godz. 21:00) trwa cisza wyborcza. W trakcie ciszy wyborczej niedozwolone jest nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata w komentarzach, mediach społecznościowych i artykułach. Publikowanie ulotek, plakatów i sondaży. Prosimy uszanować ciszę wyborczą na KCI. Łamanie ciszy wiąże się ze sporą karą grzywny dla autora komentarza. My dostajemy zgłoszenia, potem musimy te komentarze kasować (a nikomu się nie chce), więc życzymy miłego odpoczynku w weekend. :)

dodaj komentarz
Czytaj także