Rejestracja i logowanie

Wolnoć, Tomku, w swoim domku? - miejskie grillowanie

Lifestyle 30-04-2018 Autor: jej Foto: bnp
5
Wolnoć, Tomku, w swoim domku? - miejskie grillowanie

Wspaniała pogoda zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie jest niespodzianką, że Polacy, w tym również kutnianie uwielbiają grillować. Mieszkańcy, którzy mają własne podwórka lub działki nie muszą martwić się o miejsce na świętowanie w plenerze. Co z tymi, którzy takim terenem nie dysponują? Czy w mieście jest na to miejsce? Czy można grillować na balkonie?

Jak informuje Urząd Miasta Kutno:

- Powszechnie obowiązujące przepisy, nie zabraniają obecnie wprost grillowania na balkonach oraz w miejscach publicznych. Należy jednak każdorazowo mieć na uwadze, iż takie czynności mogą naruszać inne uregulowania prawne, wynikające np. z przepisów przeciw pożarowych, porządkowych, regulaminów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, regulaminów parków, jak również z zasad współżycia społecznego.

Jak ma się to do praktyki? Według kodeksu wykroczeń:

  • Art. 82: 

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

(...)

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli
lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

(…)

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

(…)

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, na ewentualne zachowania osób biorących udział w grillowaniu, które będą wymagały interwencji odpowiednich służb. Mogą to być bowiem różnego rodzaju zakłócenia porządku publicznego (Art. 51kw), używanie słów nieprzyzwoitych (Art. 141kw), nieobyczajne wybryki (Art. 140kw) lub spożywanie alkoholu na ulicach, placach, parkach (Art. 411 ustawy o wychowaniu w trzeźwości …).

  • Art. 51:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się
go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • Art. 140: Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
  • Art. 141: Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
  • Art. 431:

1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.

Ponadto wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą w swoich regulaminach wprowadzać zakazy dot. np. grillowania na balkonach, jak również innych terenach do nich należących. Należy tu jednak podkreślić, że naruszenie przedmiotowych regulaminów nie jest równoznaczne z popełnieniem czynu zabronionego jako wykroczenie. Dlatego też egzekwowanie ewentualnych zakazów należy wyłącznie do właściwego administratora reprezentującego wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego (Art. 144) wskazują, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Rozpalenie grilla na balkonie lub pod oknami sąsiadów, może zatem zakończyć się skierowaniem przez nich powództwa cywilnegodo sądu.

A co z grillowaniem w parku?

- Regulamin dotyczący korzystania z parków miejskich zabrania palenia ognisk i używania otwartego ognia - informuje UM Kutno.

komentarze (5)
Dodaj komentarz

To gó.wno ze zdjęcia to opalarka, a nie grill. Szkoda węgla, nie mówiąc o pieczystym.

Dziś Święto Pracy 1 MAJA a debile z KCI nic o tym ważnym dla robotników święcie a nie jego genezie powstania nie napisali. Za to piszą jakieś bzdury ! WSTYD !

A w/g Ciebie jak była geneza? Bo na pewno nie taka jak głosi PZPR i SLD.

Tak, Niech Powiedzą o prawie wodnym. Niech Poinformują ludzi le drożej za wszystko zapłacą przed wyborami samorządowymi, a nie dopiero po.

Wtedy na pewno zwiększy się bezpieczeństwo, jak woda będzie o wiele droższa.

dodaj komentarz
Czytaj także