Rejestracja i logowanie

Złożyłeś skargę na działania urzędu? Sprawdź, czy Twoje dane zostaną opublikowane w BIP

Lifestyle 28-12-2018 Autor: Artykuł sponsorowany
0
Złożyłeś skargę na działania urzędu? Sprawdź, czy Twoje dane zostaną opublikowane w BIP
Na jednostkach samorządowych ciąży obowiązek publikacji wielu informacji na stronie BIP. Niejednokrotnie może dotyczyć to danych osobowych. Czy umieszczenie na stronie BIP imienia i nazwiska osoby, która złożyła skargę, stanowi praktykę naruszającą ustawę o ochronie danych osobowych?

Obowiązek publikacji w BIP – ale czy wszystkich danych?

Administrator danych powinien nie tylko legitymować się co najmniej jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych, które wskazuje RODO, ale jest także zobligowany przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych. Tylko wówczas przetwarzanie danych osobowych może być uznane za zgodne z prawem.  Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzanie. Administrator, decydując się na opublikowanie danych osobowych w BIP, powinien zatem zbadać, czy istnieje ku temu podstawa prawna (np. przepis prawa lub zgoda podmiotu danych) i w jakim zakresie dane te mogą być podane do publicznej wiadomości.

Brak podstawy prawnej do publikacji danych skarżącego

Zamieszczanie danych osób prywatnych, które składają skargi do rady gminy/miejskiej, w treści uchwał rady jest bowiem przetwarzaniem ich danych osobowych i podlega ochronie wynikającej z RODO. Z uwagi na fakt, że w przepisach regulujących składanie i procedowanie skarg przez radę gminy/miasta brak jest upoważnienia do upublicznienia danych osobowych składającego skargę w BIP oraz z uwagi na ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej należy uznać, że dane osobowe skarżącego powinny zostać usunięte z uchwały rady, zanim uchwała ta zostanie opublikowana w BIP.

Warto przytoczyć stanowisko GIODO (oparte o przepisy poprzednio obowiązującej ustawy  ochronie danych osobowych, ale nadal zachowujące aktualność), który uznał, że celem BIP-u jest informowanie o sprawach publicznych, w tym o zajmowanych przez władze publiczne stanowiskach i podejmowanych rozstrzygnięciach. Bez znaczenia dla wartości merytorycznej tych stanowisk jest publikowanie w ich treści informacji o osobach, w stosunku do których zostały one zajęte. Usunięcie personaliów osób prywatnych, czy też ich zanonimizowanie w ogłoszonej w BIP uchwale organu gminy, nie wpływa na czytelność dokonanego w ten sposób przekazu. W takim bowiem przypadku treść aktu administracyjnego nie traci waloru informacyjnego, albowiem wynika z niej kto, kiedy i w jakiej sprawie publicznie zajął określone stanowisko (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 listopada 2008 r., II SA/Wa 1177/08).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) - art. 5.

Powiązane artykuły

Agnieszka Kręcisz Sarna
radca prawny, ekspert portalu PoradyODO.pl

komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Średnio co 2-3 tygodnie ktoś z forum jest zgłaszany na policję, wykrywa się ponad 80% przypadków! Większość piszących zostaje ukarana...
Czytaj także