Rejestracja i logowanie

XIII Sesja Rady Miasta Kutno

Region 29-12-2003 Autor: Konto usunięte
0

Jutro o godzinie 9.00 rozpoczną się obrady XIII Sesji Rady Miasta Kutno. Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany programu gospodarczego i innych działań pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Kutna", przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Kutnie Nr 207/XVIII/99 z dnia 16 listopada 1999 roku,
  2. zmian w budżecie miasta Kutna na 2003 rok,
  3. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok,
  4. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2004 rok oraz sposobu jego realizacji,
  5. przyjęcia ramowych planów pracy komisji Rady Miasta Kutno na 2004 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności w 2003 roku – Rady Miasta Kutno i stałych komisji Rady Miasta Kutno.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno o działaniach międzysesyjnych.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.
komentarze (0)
Dodaj komentarz
dodaj komentarz
Czytaj także