Rejestracja i logowanie

Jerzy Tadeusz Bryła - sprawdzony gospodarz skuteczne działanie [ogł. wyborcze]

Wybory 10-10-2018 Autor: red
13
Jerzy Tadeusz Bryła - sprawdzony gospodarz skuteczne działanie [ogł. wyborcze]

PROGRAM DZIAŁANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KUTNO

Drodzy mieszkańcy!

Chciałbym zwięźle i konkretnie przedstawić główne założenia rozwojowe dla naszej gminy. Deklaruję dalszą sumienną pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, pozostając nieustannie otwartym na Państwa propozycje i uwagi. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku wójta pozwala mi działać skutecznie na wielu płaszczyznach, dlatego istotą mojego programu jest wielokierunkowy rozwój, który pozwoli zaspokoić potrzeby szerokiego grona mieszkańców - zarówno młodych, jak i tych dojrzałych. Myśląc o rozwoju, staram się unikać pustych obietnic i sloganów, dlatego moje założenia są bardzo konkretne. Będę Państwu wdzięczny za czas poświęcony na zapoznanie się z planem oraz za głos w zbliżających się wyborach samorządowych.

DROGI

1) Przebudowa drogi dojazdowej do pól przy strażnicy OSP w Gołębiewku Nowym
2) Przebudowa dróg gminnych: Malina, Gnojno, Dębina, Komadzyn, Sieraków (środki własne plus pozyskane z zewnątrz).
3) Wspólnie z kutnowskim starostwem przebudowa dróg powiatowych: Raciborów, Nowa Wieś - Strzegocin, Julinki - Strzegocin, Sieciechów - Malina, Krzesin - Krzesinówek, Szubsk (gmina Krośniewice), Wysoka Wielka i Wysoka Duża do miejscowości Rudniki w gminie Witonia.

Deklaruję również aktywność obejmującą bieżące remonty nawierzchni oraz właściwe utrzymanie wszystkich dróg gminnych, a także pozyskiwanie zewnętrznych funduszy służących poprawie infrastruktury drogowej


OŚWIATA

Nie będzie likwidacji żadnych szkół! Na terenie gminy pozostaną cztery szkoły: Gołębiewek, Byszew, Wroczyny i Strzegocin. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym.

GAZOWNICTWO

Na wsparcie (nawet finansowe) mogą liczyć mieszkańcy rejonów, gdzie już jest gaz. Chodzi o Woźniaków, Gołębiew i Nagodów. Deklaruję aktywność w zakresie mediacji z podmiotami i firmami, które w ramach swojej działalności będą zainteresowane doprowadzeniem gazu do sołectw w naszej gminie.

KANALIZACJA I EKOLOGIA

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Florek zostaną przyłączone do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie następujące sołectwa: Gołębiewek, Leszczynek, Nowa Wieś, Boża Wola, Piwki i Sieciechów. Budowany będzie również system ochrony wód powierzchniowych: oczyszczalnie przydomowe etap II - 200 sztuk. Po instalacji już w około 100 gospodarstwach domowych paneli fotowoltaicznych, nastąpi ich montaż w kolejnych 150 domach, a w następnych 200 zamontowane zostaną kolektory słoneczne (solary).

Deklaruję dalsze wsparcie finansowe mieszkańców związane z promowaniem ekologicznych rozwiązań na terenie naszej gminy.

KULTURA

W kolejnych latach kontynuowana będzie renowacja zabytkowego dworu w Leszczynku, który jest siedzibą Ośrodka Kultury Gminy Kutno. Stawiam na rozwój turystyki. Chcę do tego wykorzystać walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe dworku. Inwestycja zakończy się w 2020 roku. Chciałbym wykorzystać także nowe możliwości obiektu, stwarzając tam warunki do rozwoju klubów zainteresowań, lokalnej przedsiębiorczości, kół gospodyń wiejskich i nauki. Nadal będę wspierał działania Ośrodka Kultury w Leszczynku, m.in. Odyseję Historyczną. Zajęcia prowadzone przez Ośrodek pozostaną bezpłatne dla wszystkich mieszkańców gminy Kutno.

STRAŻ POŻARNA

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Komadzyna już w przyszłym roku otrzyma nowy samochód strażacki z finansowaniem ze środków zewnętrznych. Druhowie z Wysokiej Wielkiej w 2019 roku otrzymają nowy sztandar. Nadal będę bardzo aktywnie działał na rzecz wsparcia jednostek OSP, przeznaczając zwiększone środki na zakup sprzętu i wyposażenia.

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Zakończone zostaną remonty ważnych dla społeczności lokalnych świetlic strażackich. Po zakończeniu prac w Woźniakowie czeka nas  modernizacja gminnej świetlicy w Nowej Wsi. W planach jest także przebudowa świetlicy strażackiej w Gołębiewku.

W gminie Kutno nie brakuje nowoczesnych i dobrze wyposażonych świetlic. Są one we Wroczynach, w Strzegocinie, Komadzynie i Wierzbiu.

PRZYJAZNA GMINA, PRZYJAZNY URZĄD

Wizyty w urzędach są niekiedy koniecznością, dlatego jednym z priorytetów jest dla mnie utrzymanie przyjaznej atmosfery w Urzędzie oraz dalsze usprawnianie jego działania, aby problemy mieszkańców rozwiązywać sprawnie.
Deklaruję także nieustanną otwartość na współpracę z mieszkańcami - Państwa propozycje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju gminy będą dla mnie bezcenne.

(Materiał wyborczy sfinansowany przez KWW Strażacy Gminy Kutno)

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także