Rejestracja i logowanie
Różana Rodzina
Różana Rodzina

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w kolejnej odsłonie projektu Różana Rodzina, która odbędzie się 27 maja o godz. 12:00 w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kultury.

Zaproszenia do uczestnictwa w tym wydarzeniu zostały wysłane do urodzonych w 2017 r. i zameldowanych w Kutnie najmłodszych mieszkańców.  Od 1 stycznia 2017 r. do 12 maja 2017 r. urodziło się i zostało zameldowanych 142 dzieci i do tylu właśnie osób zostały wysłane dedykowane zaproszenia. 

Zapraszamy do obejrzenia materiału video z ostatniej edycji projektu przygotowanego przez MIM Making  https://www.youtube.com/watch?v=PwwnaHMiDRg&feature=youtu.be

Różana Rodzina to projekt promocji wewnętrznej, który został zrealizowany po raz pierwszy przez Miasto Kutno w 2016 roku. Skierowany jest on do dzieci urodzonych i zameldowanych w Kutnie. Takiej formy promocji polityki prorodzinnej w Kutnie jeszcze nie było. Ze względu na duży sukces tego pomysłu miasto planuje jego kontynuację w kolejnych latach. Od tego czasu cyklicznie odbywają się uroczyste wydarzenia, podczas których Prezydent Miasta Kutno przekazuje gratulacje oraz kutnowskie upominki rodzinom dzieci zameldowanych w naszym mieście.

Miasto Kutno na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie realizuje zapisy przyjętej w 2012 roku Strategii Marki. Celem kutnowskiego samorządu jest budowa i przywiązanie mieszkańców Kutna do różanej marki już od najmłodszego wieku. Realizację zapisów naszego strategicznego dokumentu połączyliśmy z kutnowską polityką prorodzinną. Realizowana akcja pn. Różana Rodzina jest doskonałym uzupełnieniem innych form wsparcia podejmowanych przez kutnowski samorząd, jak funkcjonowanie żłobka, Karty Dużej Rodziny, programu stypendialnego dla dzieci czy realizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie „Klubiku Malucha” czy przez CTMiT „Kinematografu dla malucha”.

- Doceniamy każdą nową kutniankę i każdego nowego kutnianina, bowiem to oni będą budować to miasto za kilkanaście lat. Każdy nowy obywatel to nowa energia, nadzieja i przyszłość. Projektem tym chcemy wyrazić radość z ich narodzin i dołączenia do grona kutnian, z nadzieją, że polubią swoje miasto i będą w nim żyć, rozwijać je i zmieniać się wraz z nim - mówi Zbigniew Burzyński, prezydent Miasta Kutna.
Projekt Różana Rodzina sygnowany jest dedykowanym logo i brandowane nim są pozostałe formy wsparcia realizowane przez kutnowski samorząd.

- Wyjątkowość tego projektu polega na tym, że jest on jak najbardziej lokalny i promuje kutnowskie marki. Chcemy chwalić się tym, co powstaje w naszym mieście i zachęcać do korzystania z tego kutnowskie rodziny. Do projektu zaprosiliśmy kutnowskich przedsiębiorców, którzy bardzo życzliwie i otwarcie włączyli się do naszego projektu przekazując swoje produkty lub oferując zniżki na swoje usługi, w tym także na asortyment dla dzieci. Kupony zniżkowe są do zrealizowania w terminie roku od daty ich otrzymania. Upominki, które otrzymują kutnowskie maluchy zawierają się w dedykowanych pudełkach wyprodukowanych w Kutnie, w których znalazł się kocyk i podusia z logo „Kutno-miasto róż” wyprodukowany przez kutnowską firmę, miarki wzrostu, list gratulacyjny, informacje o programie 500+ oraz produkty made in Kutno, jak konfitury, praliny różane, napoje. Jesteśmy przekonani, że kutnowskie upominki są dla maluszków doskonałą pamiątką - mówi Liliana Urbańczyk-Wójcik, pomysłodawczyni tego projektu.