Rejestracja i logowanie
„Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”
„Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”

Organizatorzy zapraszają do zespołu parkowo – zamkowego w Oporowie w dniach 16 i 17 czerwca na imprezę historyczną pt. „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”. Jest to wydarzenie o charakterze rozrywkowo – edukacyjnym adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, a szczególnie do dzieci i młodzieży.