Rejestracja i logowanie
Cecyliada 2017
Cecyliada 2017

CECYLIADA to przegląd piosenki religijnej, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miasta Kutna i okolic. Honorowy patronat objęli: biskup łowicki ks. Andrzej Franciszek Dziuba, Prezydent Miasta Kutno Zbigniew Burzyński, Starosta Kutnowski Krzysztof Debich oraz dziekan kutnowski ks. Jerzy Swędrowski.

Konkurs przebiega w II etapach:

  • etap I to przesłuchania konkursowe (30 listopada);
  • etap II - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Koncertu Laureatów 2 grudnia w Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie po mszy o godz. 18:00, którą sprawował będzie biskup łowicki ks. Andrzej Franciszek Dziuba.

W jury tegorocznego konkursu zasiadają:

  • Anna Jeremus – Lewandowska – profesor sztuk muzycznych, doktor habilitowany, nauczyciel klasy śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Poznaniu, wraz z mężem panem Hieronimem Lewandowskim;

  • Kinga Szczepanik – muzyk, pedagog, wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie;

  • Teresa Karpińska – muzyk, pedagog, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie;

  • Sławomir Pijanowski – Prezes Regionalnego Towarzystwa Muzycznego, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Jury oceniać będzie występy solistów i zespołów w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III, IV-VII, oddziały gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne.

Organizatorzy:

  • Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kutnie,
  • Parafia św. Wawrzyńca w Kutnie.