Rejestracja i logowanie
"Czwartki z Rodziną" - Park Wiosny Ludów
Imprezy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kutnie zaprasza do udziału w rodzinnych warsztatach plenerowych pn. „Czwartki z Rodziną”, które będą obfitowały  w gry, zabawy i animacje dla dzieci i dorosłych. Celem spotkań  jest budowanie prawidłowych, trwałych relacji: rodzic - dziecko oraz twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego.

„Czwartki z rodziną” są częścią  projekt  pt. “Kutno- miastem Mocy przeciwko przemocy!”   realizowanego  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2018. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.