Rejestracja i logowanie
Budownictwo
Zakład Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych INSTAL
Budownictwo
Krasińskieg
99-300 Kutno
Tel. 502 445 286

"Prace projektowe, nadzory oraz kosztorysowanie robót elektrycznych w zakresie:
- Sieci elektroenergetycznych średinego i niskiego napicia napowietrznych oraz kablowych
- stacji transformatorowych, budynkowych i napowietrznych
- rozdzielni niskiego napięcia
- układów pomiarowych
- rozliczeń energii elektrycznej
- instalacji odbiorczych
- kompensacji energii biernej
- oświetlenia